IT-support och Helpdesk

Helpdesk är en tjänst för studenter och personal. Där kan du själv anmäla ärenden för att få hjälp med olika saker inom Högskolan.

I Helpdesk kan du framför allt kontakta IT-supporten, men också Servicecenter och biblioteket eller få hjälp med sådant som till exempel rör Studentladok, lärplattformen, passerkort och lokaler. I Helpdesk kan du även ändra dina lösenord.

För medarbetare på Högskolan

Är du anställd kan du också till exempel skriva ut klasslistor och uppdatera vissa av dina uppgifter i personaldatabasen via Helpdesk.

Inloggning och driftstörningar

Självbetjäning
Aktuellt
2021-01-18 00:00
KLART - Certifikatsproblem TimeEdit
Vår leverantör TimeEdit har problem med ett certifikat vilket innebär att det är problem att logga in och visa scheman. Det är felanmält och vi inväntar lösning från TimeEdit. /Karl IT-chef

Stäng
2021-01-09
KLART - Blackboard stängt 9-10 januari
Blackboard uppgraderas under helgen 9-10/1 2021

Stäng
2020-11-11 09:02
KLART - Blackboard - Problem med att nå Blackboard
Just nu är det problem med att logga in i Blackboard. Vi håller på att felsöka problemet och kommer att löpande informera när vi vet mer. - 09:21 Ett team på Blackboard håller just nu på att arbeta med att lösa problemet - 10:01 Drift är nu återställd!

Stäng
2020-10-28 10:33
KLART - Utskriftsproblem
Skriva ut via e-post till secureprint@hh.se fungerar inte.

Stäng
2020-10-26 08:03
KLART - Nätverksproblem
På morgonen har det varit problem med Högskolans nätverk, felsökning pågår och åtgärder är vidtagna. Slutlig uppdatering Samtliga detekterade fel med anledning av detta är nu lösta. Uppdatering 16:00 Felet är nu identifierat och en temporär lösning är implementerad. Fortsatta åtgärder är under övervägande. Uppdatering 13:25 Tyvärr kvarstår fortfarande en del olösta nätverksproblem, bland annat relaterat till Eduroam och ett antal andra system. Vi kan inte ge en tidsuppskattning på när problemen är lösta.

Stäng

uppdaterad

2021-01-15

Kontakt

Dela

Kontakt