Helpdesk

Helpdesk är en tjänst för studenter och personal. Där kan du själv anmäla ärenden för att få hjälp med olika saker inom Högskolan.

I Helpdesk kan du framför allt kontakta IT-supporten, men också Servicecenter och biblioteket eller få hjälp med sådant som till exempel rör Studentladok, lärplattformen, passerkort och lokaler. I Helpdesk kan du även ändra dina lösenord.

För medarbetare på Högskolan

Är du anställd kan du också till exempel skriva ut klasslistor och uppdatera vissa av dina uppgifter i personaldatabasen via Helpdesk.

Inloggning och driftstörningar

Självbetjäning
Aktuellt
2020-10-28 10:33
KLART - Utskriftsproblem
Skriva ut via e-post till secureprint@hh.se fungerar inte.

Stäng
2020-10-26 08:03
KLART - Nätverksproblem
På morgonen har det varit problem med Högskolans nätverk, felsökning pågår och åtgärder är vidtagna. Slutlig uppdatering Samtliga detekterade fel med anledning av detta är nu lösta. Uppdatering 16:00 Felet är nu identifierat och en temporär lösning är implementerad. Fortsatta åtgärder är under övervägande. Uppdatering 13:25 Tyvärr kvarstår fortfarande en del olösta nätverksproblem, bland annat relaterat till Eduroam och ett antal andra system. Vi kan inte ge en tidsuppskattning på när problemen är lösta.

Stäng
2020-10-01 08:43
KLART - Problem med mail.hh.se
Vår epostleverantör Office 365 har just nu en driftstörning som innebär att man inte kan gå till mail.hh.se. Outlookappen för PC/MAC och iPhone/Android verkar fungera som vanligt så använd dessa där det är möjligt.

Stäng
2020-09-25 11:37
KLART Blackboard - segt eller inte nåbart
Enligt uppgift från leverantören är felet åtgärdat. Systemet fungerar normalt igen === Det är för tillfället svårt att nå Blackboard, alternativt är det väldigt segt. Vi har felanmält - felsökning pågår.

Stäng
2020-08-31 09:31
KLART-Telenor softphone har problem idag.
Vi har kontaktat Telenor om detta.

Stäng

uppdaterad

2020-10-22

Kontakt

Dela

Kontakt