Grupprum och studieplatser

På campus har vi många platser där du kan studera och umgås – både i Halmstad och Varberg. Tänk bara på att följa reglerna och att skydda dig själv och andra genom att hålla avstånd.

Tre studenter sitter på rad i bean bags på ett grått golv och diskuterar med varandra. Studenten i mitten har en dator i knäet och studenten till höger visar något i en bok för de andra, som tittar intresserat i boken. Foto.

Regler för studieplatser

  • Du får använda lediga studieplatser, grupprum och uppehållsrum även om du inte har bokat i förväg. För övriga gemensamma lokaler krävs dock alltid bokning.
  • Arbetsrum, projektrum och övriga utrymmen ska hållas så ordnade att det är möjligt att städa golvytor och arbetsytor. Rummen får inte användas för förvaring av personliga tillhörigheter såsom cyklar eller annan skrymmande utrustning. Husdjur får inte heller vistas där.

Så bokar du rum i Mazemap

  • I vår interaktiva campuskarta i Mazemap kan du boka grupprum samt föreläsningssalar som är lediga för tillfället. Observera att högskolebibliotekets rum inte är bokningsbara via Mazemap.
  • Rumsbokning fungerar endast i webbläsaren (om du redan har Mazemap-appen i din mobil måste du avinstallera appen).
  • Bokningsbara rum är grön- eller orangemarkerade. Gröna rum är lediga just nu och rum markerade med orange är upptagna för tillfället men kan vara tillgängliga senare under dagen.
  • Inloggning krävs, använd dina vanliga inloggningsuppgifter.
  • Observera att antalet tillgängliga platser i varje rum är hälften så många just nu på grund av gällande covid-19-restriktioner.
  • Du får bara boka rum samma dag som du vill använda det och tidigast klockan 8.30.
  • Du får bara boka max två timmar åt gången.
  • Om du inte följer ovanstående regler kan din rumsbokning komma att avbokas av Högskolans schemaläggare till förmån för undervisning.

Boka rum i Mazemaplänk till annan webbplats

uppdaterad

2020-09-17

Kontakt

Dela

Kontakt