Stipendier

Här finns flera olika stipendier som riktar sig till studenter eller som delas ut inom något av Högskolans ämnesområden. De listade stipendierna delas ut av både interna fonder och externa aktörer. Kontakta respektive stipendieutgivare om du som student har frågor om ett enskilt stipendium.

Så ansöker du om Vårdförbundet Hallands stipendium

Vid bedömning kommer vikt att läggas vid såväl vetenskaplig nivå, som relevans för sjuksköterskeprofessionens utveckling. För att erhålla stipendium krävs medlemskap i Vårdförbundet avdelning Halland. Medlemskapet måste påbörjas senast det datum som stipendieansökan inlämnas. Vid ansökningstillfället ska uppsatsen vara examinerad och godkänd. Ansökan sker under utbildningens sista termin och ska vara Vårdförbundet tillhanda enligt de datum som anges nedan.

Utdelning i samband med examen

Stipendieutdelning sker i samband med examensdagen. I de fall det vetenskapliga arbetet skrivits av två eller fler studenter, krävs medlemskap av samtliga sökande. Stipendiesumman fördelas i dessa fall lika mellan stipendiaterna.

Kontakta Annika Jensen, universitetsadjunkt omvårdnad på Högskolan, för mer information.

Annika Jensen

Ansökan lämnas/skickas till Vårdförbundets kansli

  • Sista ansökningsdag för höstterminens stipendium: 15 september
  • Sista ansökningsdag för vårterminens stipendium: 15 mars.

Skicka eller lämna ansökan till:
Vårdförbundet avdelning Halland
Sperlingsgatan 5
302 48 Halmstad

uppdaterad

2020-05-26

Kontakt

Dela

Kontakt