Stipendier

Här hittar du flera olika stipendier att söka. Här finns stipendier både från interna fonder och externa aktörer.

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer 2019

SWEA, Swedish Women’s Educational Association International, Inc., utlyser för 21:a gången ett stipendium om USD 10 000 för studier av interkulturella relationer.

 Kriterier för att kunna söka:

 • du ska ha avslutat grundläggande utbildning om minst tre år vid svenskt universitet eller svensk högskola,
 • ha konkreta planer för interkulturella studier genom att kontakt har etablerats med institution eller universitet i utlandet; kontakten ska dokumenteras med antagningsbevis och/eller inbjudningsbrev eller motsvarande,
 • kunna redovisa hur stipendiepengarna har använts senast den 31 mars året efter mottagandet av stipendiet,
 • vara beredd att dela med dig av dina erfarenheter till SWEA, till exempel genom föredrag för enskild SWEA-avdelning, som då bekostar resan.

Stipendiet delas ut vid SWEA:s årliga Sverigemiddag under sommaren varje år. År 2019 kommer middagen att äga rum i Stockholm andra helgen i augusti.

SWEA – interkulturella stipendiet

Allaljudbocker.se

Allaljudbocker.se jobbar aktivt för att främja användandet av ljudböcker och e-böcker i studier genom att inspiriera och informera studenter runtom i landet. Nu vill de ha din hjälp. De vill veta hur ljudböcker och e-böcker kan bli en ännu större del av studenters kurslitteratur.

Alliance Francaise Stipendium för vistelse i Frankrike

För att främja intresset för det franska språket och den franska kulturen erbjuder Alliance Française i Halmstad ett stipendium för franskstudier i Bordeaux i sydvästra Frankrike.

Vistelsen organiseras av Alliance Française i Bordeaux och omfattar en eller två veckor med halv- eller helpension och ett boende som ger deltagaren ett verkligt språkbad fransklektioner med lärare från Alliance Française i Bordeaux. alla förmiddagar kulturella aktiviteter och/eller idrottsverksamhet under ledning av fransktalande instruktörer på eftermiddagarna möjlighet att få ett intyg på franskkunskaper för nivåerna DELF och DALF. Stipendiet omfattar en rabatt på 12 % av kurskostnaden och ett stipendium på 500 euro från Alliance Française i Halmstad. flexibilitet beträffande datum för vistelsen resan bekostas av deltagaren.

Alliance Française i Bordeauxlänk till annan webbplats


Kriterier för att söka:

 • du ska vara mellan 18 och 45 år,
 • hel- eller deltidsstuderande,
 • ha tydlig anknytning till Halmstad eller region Halland
 • bli medlem i Alliance Française
 • ha basfärdigheter i franska
 • skicka din ansökan, gärna via mail, till föreningens ordförande, Hugues Combes så snart som möjligt; stipendier beviljas successivt allt eftersom ansökningshandlingarna kommer in.

Kontaktperson: Hugues Combes: hugues.combes@bredband.net, 0706368529

cf le site de l’Alliance de Halmstad http://www.afhalmstad.se

Avfall Sverige

För att uppmuntra studerande vid svenska universitet och högskolor att genomföra studier och uppsatsarbeten inom områdena avfallshantering och återvinning delar Avfall Sverige ut stipendier för genomförda uppsatser eller examensarbeten framlagda och godkända.

Stipendierna delas ut till de mest förtjänstfulla uppsatserna eller examensarbetena på kandidat- eller magister/masternivå och som läggs fram och godkänns under innevarande kalenderår.

Ansökan:

 • Ansökan ska vara Avfall Sverige tillhanda per e-post senast vid utgången av samma kalenderår som uppsatsen/examensarbetet godkänns.
 • Ansökan och en sammanfattning av uppsatsen eller examensarbetet, maximalt två A4-sidor, ska vara på svenska.
 • En pdf-fil med hela uppsatsen/examensarbetet ska bifogas ansökan. Med vanlig post skickas också den undertecknade ansökningsblanketten i original.

Stipendiesumman är 50 000 kronor avsedd att fördelas på två eller flera stipendier.

Avfall Sveriges stipendiumlänk till annan webbplats

Björn Lundén Information AB stipendium

Som ett av Sveriges ledande kunskaps- och programvaruföretag inom redovisning, skatt och deklaration vill vi stimulera studenter som väljer att fördjupa sig inom dessa områden.

Med start i år delar vi därför ut ett stipendium på 10 000 kr till årets bästa uppsats om den pågående digitaliseringen på redovisningsområdet under läsåret 2018/2019.

Stipendiet kan sökas av dig som under läsåret 2017/2018 skrivit C- eller D-uppsats vid ett svenskt universitet eller högskola. Stipendiet ges till den eller de studenter som skrivit den bästa uppsatsen på temat digitalisering på redovisningsområdet. Det kan handla om digitaliserad redovisning i ett företag eller om en redovisnings- eller revisionsbyrås digitalisering.

Stipendiesumman är 10 000 kr. Har flera studenter skrivit uppsatsen tillsammans delas stipendiesumman lika mellan författarna.

Ansök senast 30 september 2019.

Din uppsats skickar du till stipendium@blinfo.se. Sista dag för ansökan är 30 september 2019.

I ansökan anger du:

 • Ditt/era namn
 • universitetets/högskolans namn
 • vilken utbildning du/ni läser
 • Juryn utser vinnaren 15 oktober 2019

Vinnaren av detta nyinstiftade stipendium utses av en jury bestående av Ulf Bokelund Svensson, Lena Sörell, Linus Näslund och Pål Carlsson – samtliga medarbetare på Björn Lundén Information.

Juryn kommer att premiera den uppsats de anser bäst belyser den pågående digitaliseringsprocessen på redovisningsområdet.

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att mejla till stipendium@blinfo.se.

Länk till sidan: www.blinfo.se/stipendiumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Välkommen med din ansökan!

Branschföreningen Byggcheferna

Branschföreningen Byggcheferna delar för första gången ut ett stipendium på 60 000 kronor till medlemmar – även studerandemedlemmar – som har genomfört eller planerar att genomföra åtgärder som främjar ökad jämställdhet och mångfald i samhällsbyggnadssektorn.

Ordinarie medlemmar och studerandemedlemmar i Byggcheferna med minst tre månaders medlemskap har möjlighet att ansöka om stipendiet fram till den 1 augusti i år. Det kan delas ut både till redan genomförda åtgärder och till åtgärder som planeras att genomföras. Bland planerade åtgärder kan exempelvis examensarbeten räknas. Stipendiet delas ut under hösten 2019.

Ansökan och mer information

 • Stiftelsen Lars Bergqvist delar ut ett årligt stipendium på 60 000 kronor med start 2019.
 • Ansökningsperioden är öppen fram till den 1 augusti 2019.
 • Stipendiet delas ut till en eller flera personer som har genomfört eller ska genomföra åtgärder som ökar jämställdhet eller mångfald i samhällsbyggnadssektorn.
 • Stipendiet delas ut under hösten 2019.
 • Medlemmar inkl studerandemedlemmar med minst 3 månaders medlemskap har rätt att ansöka.
 • Stiftelsens styrelse fattar beslut om utdelning.

Ansök om stipendiet på Byggchefernas webbplatslänk till annan webbplats

Enligt Lars Tengvall, initiativtagare till stipendiet och vice ordförande i Byggcheferna, har samhällsbyggnadsbranschen viktiga och roliga jobb men behöver bli bättre på jämställdhet och mångfald för att vara attraktiv för fler.

Syftet med Lars Bergqvist-stipendiet är att synliggöra och premiera konstruktiva krafter och åtgärder som bidrar till att göra samhällsbyggnation till en bransch för alla som drömmer om en yrkesframtid där.

Stipendiet delas ut av en stiftelse som skapades av Byggcheferna 2018 för att hedra minnet av Byggchefernas ordförande under nästan 30 år, Lars Bergqvist, och hans arbete för ökad jämställdhet och mångfald i branschen.

”Jag kan inte tänka mig något bättre sätt att hedra minnet av Lars Bergqvist, en man som vek sitt liv för att riva förlegade attityder i byggbranschen.”

Lars Tengvall, initiativtagare

Cogniizant Transformation Entrepreneur Scholarship

Cogniizant Transformation is a leading transformational solutions organization based in India. We provide hosts of personal breakthrough and learning solutions like, Fire Walk, Relationship Mastery, Communication skills training etc.

We work with individuals, groups and corporate, alike. Our main aim is helping individuals and teams realize and achieve their full potential and grow to reach greater heights.

Cogniizant Transformations has been founded by Harrish Sairaman, who is a leading transformational and motivational speaker and coach. At Cogniizant we have worked with various entrepreneurs and believe that they have the potential to bring about changes that can transform the face of this earth.

Cogniizant believes in the power and potential of entrepreneurs, and we would like to support the budding entrepreneurs by providing them a leg up on their entrepreneurial journey.

To do so we have started $500 Cogniizant Young Entrepreneur Scholarship, this is open to budding entrepreneurs across the world.

Who Can Apply:

This scholarship is open to all students, who are 18+ years of age and are enrolled in School/College for the year 2017 anywhere in the world.

What You Need to Do:

To Participate:

Students need to create a maximum 5 minute long video explaining how entrepreneurs can help the society as a whole.

NOTE: Students should not submit their Entrepreneurial ideas, these ideas are intellectual property of the students and we do not wish to encroach on it in any way. Any submissions containing entrepreneurial ideas by students will be rejected on the onset.

Judging Criteria: Applications will be judged on Originality & Vision

Application Process

Step 1: Ensure your video’s sound quality is optimum, save it in any format compatible with YouTube

Step 2: Upload the video onto YouTube, using the title – Cogniizant Transformation YE Scholarship Program 2018. Ensure you add this link in the video description section - http://bit.ly/2wLFuMD along with this hashtag #CogniizantTransformation #HarrishSairaman

Step 3: Send us an email at scholarship@harrishsairaman.com This email should contain:

Your name, contact number, photo and mailing address
The name of the School/university/college you are attending and a proof of enrollment or acceptance.
URL of the active YouTube link for your video
Once you submit the application, you give Cogniizant Transformation permission to use and display your video, for promotional and marketing purposes.

Last Date

Last date for submitting the applications is August 17th, 2018.

Scholarship Award

Scholarship of $500 will be awarded to 1 student selected as winner by the judging panel, consisting of Harrish Sairaman and 2 other members of Cogniizant Transformation. The money awarded can be used by the student, towards any expense related to his/her education or entrepreneurial undertaking.

Winner Announcement

The winner will be announced on 23rd September 2018, via blog post on our site. Winner’s photo, video/essay will be included in the post. Winner will also be notified personally via email.

Data Use Policy: Information gathered is used only to determine the authenticity of application materials and enrolment status. We (Cogniizant Transformation) do not disseminate this information to third parties nor do we consider submission of this information as tacit permission to receive future promotional materials. The confidentiality of submitter information is maintained at all times.

http://www.harrishsairaman.com/company-overview/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

We’re looking forward to reviewing your submissions. Good luck!

Diet Chart Scholarship 2018-19

Our scholarship is called “Diet Chart Scholarship 201819”, and Diet Chart aims to help students make healthier food and lifestyle choices and with this aim in mind we have introduced our annual scholarship.

$500 “Diet Chart Scholarship 2018-19” is open to all students across the world, who are 18+ years of age and are enrolled in any School/College/University for the year 2018-19.

Applications will be judged on creativity, originality, and innovation and the winner will be awarded $500 to be used towards their educational expense or other purpose. You can have a view of the scholarship details at our page https://www.dietchart.net/#scholarship.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EF:s stipendium Overcoming

Har du en inlärningssvårighet? Välkommen att söka EF:s stipendium Overcoming!

Embedded Student Award

Tävling om vilket som är Sveriges bästa nyutvecklade inbyggda system. Studenter tävlar i en grupp (till exempel projektarbete, examensarbete) och företag i en annan. Syftet är att lyfta fram möjligheterna med inbyggda system samt att främja teknikintresset bland ungdomar.

Prissumman är 50 000 kronor.
Ansökan görs via http://swedishembeddedaward.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information lämnas av Stella Erlandsson.

Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse

Är du en entreprenör som behöver utbildning? Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse delar ut totalt 1,5–2 miljoner varje år till entreprenörer och forskare. Är du en driven entreprenör har du chansen att bli en av stiftelsens stipendiater år 2019.

Freedomstipendiet

Studerar du en ekonomisk utbildning? Då kan Freedomstipendiet vara något för dig.

Hälsoteknikalliansens utvecklingsstipendier

Högskolan i Halmstad delar ut Hälsoteknikalliansens utvecklingsstipendier. Stipendierna ska stimulera utvecklingen av nya, innovativa och kreativa produkter och tjänster inom hälsoteknikområdet och delas ut till studenter vid Högskolan i Halmstad.

Student med långt, ljust hår iklädd blå t-shirt och svarta shorts hoppar högt i luften. Himlen är mörkt blå och i förgrunden finns högt gräs.

Din ansökan ska innehålla:

 • Titel, namn, program och handledare
 • Sammanfattande beskrivning:
  • idé
  • problem
  • målgrupp & behov
  • utvecklingspotential
 • Beskrivning av hur ert arbete har berört följande perspektiv:
  • hållbarhet
  • jämställdhet
  • användbarhet
 • En motivering
  • Berätta varför just detta arbete få stipendium och hur stipendiepengarna ska användas.
 • Personliga uppgifter:
  • personnummer
  • adress
  • telefonnummer
  • e-postadress

Konsument.se stipendium

Från och med våren 2019 kommer Konsument.se att dela ut ett stipendium på 5000 kronor per termin till en student som ska skriva ett examensarbete inom ekonomi på ett svenskt universitet eller högskola. Avsikten är att bidra till att höja kvaliteten ytterligare på arbetet genom att till exempel möjliggöra införskaffandet av ytterligare relevant litteratur.

Vem kan söka?

Det här är ett stipendium för dig som ska skriva ett examensarbete inom ekonomi på ett svenskt universitet eller högskola.

Vi ser gärna att arbetet har ett tydligt konsumentperspektiv, men det är inget absolut krav.

Så ansöker du

Du ansöker via ett formulär där du med en kort text motiverar varför just du ska tilldelas detta stipendium.

Sök stipendietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om stipendietlänk till annan webbplats

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet.

Stiftelsen Alrik Örborns stipendiefond - Disponibla medel: 50 000 kronor
Stiftelsens ändamål är att utdela ett resestipendium för studium inom- eller utomlands av lantbrukets byggnader. Stipendiet skall i första hand utdelas till arkitekt eller ingenjör med särskilt intresse för byggnadernas utformning med hänsyn till såväl nyttjandet av nyare byggnadsmaterial som till gårdsbildens estetiska intryck och gårdsbebyggelsens infogande i landskapet. Stipendiet kan även tilldelas studerande vid teknisk högskola för resor vid utförandet av examensarbete inom det åsyftande ämnesområdet.

Stiftelsen Ch. E. Löfvenskiölds donationsfond - Disponibla medel: 135 000 kronor
Stiftelsens ändamål är att främja befordrandet av ändamålsenliga och för smakfull enkelhet utmärkta lantbruksbyggnader.

Stiftelsen C. G. Johnssons och hans arvingars fond - Disponibla medel: 70 000 kronor
Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till stipendier antingen för trädgårdsskötselns teoretiska eller praktiska studier i utlandet eller för genomgående av fullständig kurs vid Alnarpsinstitutet, nuvarande SLU, eller annan statlig högre svensk trädgårdsundervisningsanstalt.

Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond - Disponibla medel: 340 000 kronor
Stiftelsens ändamål är att utdela stipendier till studerande vid Lantbrukshögskolan, nuvarande SLU, för utbildning till agronom eller hortonom.

Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond - Disponibla medel: 65 000 kronor
Stiftelsens ändamål är att utdela ett stipendium för två år till behövande och arbetsam elev vid Ultuna lantbruksinstitut, nuvarande SLU, eller annat i dess ställe möjligen blivande högre läroverk för lantbruket.

Kriterier

Berättigade att söka är studerande på grundutbildnings- eller forskarutbildningsnivå inom agronom, hortonom, landskapsarkitektur eller lantmästarinriktning, samt arkitektur- och ingenjörsinriktning.

 • Ansökningar kan avse resestipendier för deltagande vid internationella konferenser inom relevanta ämnesområden.
 • Ansökningar kan avse stipendium för kortare utlandsstudier vid relevanta universitetet.
 • Ansökningar kan avse kostnadsersättning i samband med grundutbildning eller praktik, inom eller utanför Sverige.

Maxbelopp: 25 000 kronor. Stipendier beviljas inte retroaktivt; alltså inte för resor, som påbörjats eller genomförts vid ansökningstidens utgång.

Information om stiftelserna och anvisningar för ansökan finns här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lalco Interiors Scholarship Program 2018-2019

Lalco Interiors is one of the leading home décor chain in India. Our stores are located in Mumbai, Bangalore and Pune. We provide a range of luxurious as well as affordable home décor solutions. We believe new designs and innovations come from young minds, and we are always on lookout for something new. To help the young minds explore their creativity, Lalco Interiors has launched a scholarship program aimed at assisting students financially.

Scholarship Value:

500$ cash scholarship will be awarded to 1 student, chosen as winner by the judging panel. Student is free to use the scholarship amount towards any expense related/unrelated to his/her educational pursuit.

Who can apply for this Scholarship:

All students over the age 18 years and are currently enrolled in any School/University across the world, for any course/program

How to Apply:

To apply for the scholarship you need to submit a 1500 words essay on either one of the topic mentioned below:

Topic 1 What is your favourite room in your house and why?
Or
Topic 2 If you could only save one thing from your house what would it be and why?

Submission Process:

Include the following details in the email:

 • Essay should be written in word document. Name the file as ‘Your name_LIScholarship18-19’
 • Essay should be written in English language only
 • The essay should be proofread for spelling mistakes, facts and grammatical errors
 • Send an email to scholarship@lalcointeriors.com with the subject line – ‘Application for
 • Scholarship Program 2018-19’
 • Your full name
 • Passport size photo
 • Name of the school/college and course/program in which you are enrolled for the current academic year
 • Your contact details (include your email ID), where we can reach you if you are awarded the scholarship

NOTE: Make sure to attach your essay along with the mail.

Judging Criteria:

All applications will be reviewed by an expert panel constituted by the directors of Lalco Interiors and an external expert. Applications will be judged on Creativity & Originality. Winner will be decided by majority vote of the expert panel.

Important Dates:

Application period – Applications can be submitted up to 11:59 pm (GMT) of 29thNovember 2019.
Winner Declaration – Winner will be declared on 16thDecember 2019 at 11:00 am (GMT)
Scholarship Award Declaration:

Winner of the scholarship will be announced, on 16thDecember 2019 at 11:00 am (GMT) on the website of Lalco Interiors. Winner will also be notified personally via the email ID provided by them.

https://www.lalcointeriors.com/scholarshiplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lendifys Fintech-stipendium

Ska du skriva en kandidat- eller masteruppsats som berör fintech? Då har du möjlighet att söka Lendifys fintech-stipendium! Sista ansökningsdag är 31 oktober. 

Medisera stipendiet

Det metabola syndromet ökar i hela världen och har en direkt koppling till fysisk inaktivitet och ökningen av diabetes och övervikt. Aldrig förr har vi drabbats lika hårt av dessa livsstilssjukdomar som nu. Medisera utlyser ett stipendium på 5500 kronor under 2019 som avser fortbildning, utvecklingsarbete eller forskning inom hälsa som syftar till att motverka denna utveckling.

Stipendiet kan sökas för:

 • Vetenskaplig och/eller klinisk fortbildning/utbildning
 • Kostnader i samband utvecklingsarbete
 • Kostnader i samband med forskning

Med Medisera stipendiet vill vi uppmuntra främst studenter runt om i Sverige att utveckla hälsoområdet. Det är enkelt att ansöka och vi kommer att utse stipendiaten på vår hemsida senast den 30 juni 2019.

Hur går det till?

Skicka in en text på maximalt en A4-sida som beskriver vad du ska eller vill göra och hur din aktivitet eller idé bidrar till att motverka utvecklingen av livsstilssjukdomar. Följ stegen nedan för att ansöka:

 1. Skriv din ansökan.
 2. Skicka din ansökan med bilaga till info@medisera.se.
 3. Skicka till oss senast 31 maj 2019.

Vad skall inkluderas i ansökan?

 • Personlig presentation inklusive information om var och vad du studerar, forskar eller arbetar med
 • Intyg på att du studerar, forskar eller arbetar med utvecklingsarbete
 • Din motivering på maximalt en A4 sida om varför du ska tilldelas Medisera Stipendiet 2019
 • Kontaktuppgifter inkl. namn, adress, e-post och telefonnummer

Ansökan skickas till info@medisera.se.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är 31 maj 2019.

Utdelning

Stipendiat utses senast 30 juni 2019.

Läs mer om stipendietlänk till annan webbplats

Pineberry Stipendium

Pineberry är ett av Sveriges ledande företag inom digital marknadsföring. Vi brinner för att öka kunskapen inom vår bransch. Nu vill vi belöna en student som bidragit med nya kunskaper till vårt ämnesområde.

Pineberrys uppsatsstipendium delas ut till den bästa uppsatsen inom ämnesområdet digital marknadsföring. Stipendiet är värt 10 000 kronor och delas ut en gång per år. Sista ansökningsdag är den 30 september 2019.

Vem kan söka?

Stipendiet kan sökas av dig som skrivit C- eller D-uppsats vid en högskola eller ett universitet i Sverige under det gångna läsåret.

Stipendiet ges till den bästa uppsatsen inom ämnesområdet digital marknadsföring. Uppsatsen får men behöver inte handla om något av de områden Pineberry är verksamt inom, det vill säga sökmotoroptimering, Google Ads och Facebook-annonsering.

Författare till uppsatser som berör digital marknadsföring ur ett vidare perspektiv är lika varmt välkomna att ansöka.

Läs mer om Pineberry-stipendietlänk till annan webbplats

Rädda Barnens lokalförening i Halmstad

Rädda Barnens lokalförening i Halmstad har möjlighet att stödja studenter vid Högskolan i Halmstad i samband med deras examensarbeten, ur Maj Rex födelsedagsfond som föreningen handhar.

uppdaterad

2019-03-04

Kontakt

Dela

Har du Frågor?

Kontakta Servicecenter: servicecenter@hh.se