Utexpo

Utexpo är vår examensmässa och en stor årlig höjdpunkt i slutet av vårterminen. Då visar hundratals studenter upp sina examensarbeten för andra studenter, allmänheten, näringslivet och Högskolans personal.

Ska du ställa ut ditt examensprojekt under Utexpo 2020? Du hittar all information som du behöver på sidan Utexpo för deltagare.

Program för Utexpo 2020

3 juni

  • Internmässa (examinatorer och jury besöker montrarna) klockan 10.00–11.00.
  • Utexpo är öppet för besökare klockan 11.00–17.00.
  • Invigning klockan 13.00.

4 juni

  • Utexpo är öppet för besökare klockan 10.00–14.00. 
  • Alumntal och stipendieutdelning klockan 11.00
Genom en tunnel ses en ung man sänka ned en farkost i en mindre pool. Foto.

Tim Malmgren, utvecklingsingenjör, ställde ut sitt projekt ”Marina modulära skyttlar” på Utexpo 2019. Bild: Anders Andersson

uppdaterad

2020-02-13

Kontakt

Dela

Kontakt