Tenta

Här får du bland annat information om att du måste anmäla dig till alla salstentor, hur anonyma salstentor fungerar och vilka regler som gäller i tentasalen.

Tentaanmälan

Här hittar du alla aktuella anmälningsperioder för salstentor. Tänk på att du inte får skriva en salstenta om du inte har anmält dig till tentan i förväg i Studentladok.

Anmälningstider vårterminen 2020

 • Tentor i vecka 12: 23 februari–8 mars
 • Tentor i vecka 13: 4 mars–18 mars
 • Tentor i vecka 14: 11 mars–25 mars
 • Tentor i vecka 15: 17 mars–31 mars
 • Tentor i vecka 16: 23 mars–6 april
 • Tentor i vecka 18: 7 april–21 april
 • Tentor i vecka 19: 15 april–29 april
 • Tentor i vecka 22–23: 3 maj–17 maj
 • Tentor i vecka 24: 20 maj–3 juni
 • Tentor i vecka 33: 22 juni–2 augusti

Tentaregler

När du ska skriva en salstenta gäller särskilda regler som du måste följa, till exempel när du får lämna salen och vad du får ha med dig.

Regler vid salstentor

 • Ta med din kod och giltig legitimation.
 • Kom i god tid! Information ges 10 minuter innan tentan startar, dörren till salen stängs i samband med det. Detta är extra viktigt om du har tenta i en stor sal som Bingo, hus X och hus R.
 • Du blir inte insläppt om du kommer senare än 30 minuter efter utsatt tid.
 • Du får lämna salen tidigast efter 40 minuter, det gäller även för toalettbesök.
 • Du får ha med dig mat och dryck och äta under tiden.
 • Du får alltid ha med dig penna, suddgummi och rak linjal.
 • Du får inte prata med andra studenter.
 • Du får inte ha anteckningar, dator, mobiltelefon, smarta klockor eller annan elektronisk utrustning vid skrivplatsen. Misstänkt fusk rapporteras direkt.
  Fusk och plagiat
 • Vid vissa tentor är hjälpmedel tillåtna, du är själv ansvarig för att ta reda på vad som gäller vid den aktuella tentan. Kontakta din lärare om du är osäker.

Anonym salstenta

Alla skriftliga salstentor är anonyma för dig som är student på Högskolan i Halmstad, oavsett vilken akademi du läser vid. Examinationer i lärplattformen Blackboard kan däremot inte genomföras anonymt.

Betyg och resultat

Här hittar du bland annat information om när du enligt reglerna senast ska ha fått ditt resultat och vad du kan göra om du upptäcker oriktigheter i bedömningen.

När din lärare har bedömt din examination, till exempel en salstenta eller hemuppgift, kan du se ditt betyg i Studentladok. Enligt reglerna ska du få reda på ditt resultat senast tre veckor (15 arbetsdagar) efter tentatillfället och senast två veckor före en eventuell omtenta. Alla studenter har rätt till muntlig eller skriftlig genomgång av tentan. Tid för det meddelas i samband med att du får ta del av ditt resultat.

Om du anser att din examinationsuppgift har blivit felbedömd och kan visa det, till exempel om du och en kursare har svarat likadant på en uppgift men fått olika antal poäng, har du möjlighet att begära att examinator omprövar betyget.

Om du har för avsikt att begära omprövning ska du inte hämta ut din tenta eller uppgift i original. Då kan du be Servicecenter om en kopia av examinationsuppgiften när du hämtar den. Det är inte tillåtet att i efterhand ändra angivna svar eller examinators bedömning.

Ett betyg som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande får rättas både till fördel och till nackdel för dig som student enligt förvaltningslagen. Ett sådant beslut fattas av examinator.

Om din examinator däremot upptäcker att ett betyg är uppenbart oriktigt – på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning – ska hen ändra betyget. En sådan ändring får bara göras om den är till din fördel, det vill säga om betyget höjs.

Omtenta

Om du blir underkänd på en tenta har du rätt att göra om tentan vid ett senare tillfälle, en så kallad omtenta.

Du får inte göra om en tenta som du redan har blivit godkänd på.

I en kurs ges totalt tre tentatillfällen – en ordinarie tenta och två omtentor. Du får göra din omtenta tidigast två veckor efter att du har fått resultatet på den första, ordinarie tentan. Även till omtentor måste du anmäla dig i Studentladok.

En student med ljust, mellanlångt hår sitter med handen framför munnen och ser fundersam ut. Hen har vita hörlurar på sig och tittar ned. I förgrunden syns två suddiga silhuetter. Foto.

Om två omtentor inte räcker

Om du behöver fler än två omtentatillfällen har du möjlighet att tentera nästa gång kursen ges. Det gäller oavsett om du har utnyttjat samtliga tre tentatillfällen i kursen eller inte. Om du ska skriva en omtenta nästa gång kursen ges måste du även vara beredd på att kursplanen och kursens innehåll kan ha ändrats.

Om det finns särskilda skäl för ett extra (fjärde) tentatillfälle inom samma kurs har examinator rätt att ge/erbjuda det. Om du har underkänts två gånger i ett prov för en kurs eller del av en kurs, har du rätt att få en annan examinator, om inte särskilda skäl talar emot det. En sådan begäran gör du i så fall till chefen för din akademi.

Hämta en tenta

Du kan hämta ut en rättad tenta eller hemuppgift från Servicecenter tidigast tre dagar efter att du har fått in resultatet i Studentladok. Du måste visa giltig legitimation för att få din tenta.

En hand som tar en nummerlapp i servicecenter. Foto.

Övningstentor

Aktuella övningstentor som du har tillgång till finns i lärplattformen Blackboard.

Dubbla salstentor

Om du vill skriva två salstentor vid samma tillfälle krävs det skriftligt tillstånd från berörda examinatorer.

Tenta på annan ort

Här kan du ansöka om att skriva tenta på en annan ort än Halmstad. Detta gäller dig som har ett giltigt skäl till att inte göra tentan i Halmstad, till exempel om du har en omtenta under tiden som du pluggar utomlands.

Regler för att få skriva tenta på annan ort

 • Din ansökan måste vara Högskolan tillhanda innan anmälningsperioden för tentan går ut.
 • Du måste anmäla dig till tentan i Studentladok inom anmälningsperioden.
 • Om du vill skriva din tenta på en annan ort i Sverige eller utomlands ska tentan göras på universitet, högskola, konsulat eller ambassad.
 • Tentan måste kunna göras på samma datum och samma tid som lokal tid i Halmstad.

Tentaanmälan (med anmälningsperioder)

Ansök om tenta på annan ort än Halmstad

För att kunna skriva tenta på annan ort behöver du ett skriftligt beslut från Högskolan. Du ansöker via formuläret nedan.Namn, titel, mejladress och telefonnummer.


uppdaterad

2019-10-28

Kontakt

Dela

Kontakt