Sök

Tentor att hämta ut

Här ser du vilka tentor som finns att hämta ut i Servicecenter. Du kan hämta ut dina salstentor och andra examinationsuppgifter i Servicecenter tidigast tre arbetsdagar efter att din lärare har registrerat ditt betyg i Studentladok. Välj din akademi för att se om din tenta finns i Servicecenter.

Tentor från FIH

Här hittar du som studerar på Akademin för företagande, innovation och hållbarhet tentor från din akademi som finns att hämta i Servicecenter. Tentor som är äldre än tre månader har rensats bort från listan men finns att hämta i Servicecenter i upp till två år efter tentadatumet.

Dessa tentor från FIH (tidigare ETN) finns att hämta i Servicecenter

Tentadatum

Kurskod

Kursnamn

Lärare

2022-08-12

MA2050

Linjär algebra

Per-Sverre Svendsen

2022-08-10

EN4008

Ellära

Thomas Munther

2022-08-10

MA0030

Matematik 4

Mats Gunnarsson

2022-08-09

MT4020

Mekanik och hållfasthetslära I

Mattias Bokinge

2022-08-09

FÖ4002

Finansiering

Mikael Knutsson

2022-08-09

TB4001

Funktionell anatomi

Emma Haglund

2022-08-08

ET2010

Elektroteknik

Pererik Andreasson

2022-08-08

MT4020

Mekanik och hållfasthetslära I

Mattias Bokinge

2022-08-08

FÖ4036

Redovisning och finansiell planering

Kerstin Berg

2022-06-21

MA0030

Matematik 4

Mats Gunnarsson

2022-06-03

BY4036

Byggmekanik I

Göran Nilsson

2022-06-03

MT6021

Konstruktionselement

Senad Dizdar

2022-06-03

NA2018

Makroekonomisk teori och tillämpningar

Niclas Frifelt

2022-06-03

NA2026

Nationalekonomi

Niclas Frifelt

2022-06-03

FÖ4036

Redovisning och finansiell planering

Ziaeddin Mansouri

2022-06-03

TB4006

Cellfysiologi

Åsa Anderssson

2022-06-03

FÖ2020

Marknadsföring

Olga Rauhut Kompaniets

2022-06-03

MA2049

Envariabelanalys

Mikael Hindgren

2022-06-03

MT4020

Mekanik och hållfasthetslära I

Mattias Bokinge

2022-06-03

MA0026

Matematik 3c

Mats Gunnarsson

2022-06-02

BY4024

Byggmeknik II

Göran Nilsson

2022-06-02

BY3001

Fastighetsförmedling

Magnus Lindberg

2022-06-02

FÖ6034

Företagsfinansiering och fastighetsvärdering

Jan-Olof Eriksson

2022-06-02

FÖ8013

Redovisning, revision och finansiering

Eva Berggren

2022-06-02

FÖ2001

Affärsredovisning

Börje Gunnesson

2022-06-02

NA2019

Mikroekonomisk teori med tillämpningar

Niclas Frifelt

2022-06-02

IE2014

Utveckling av nya varor och tjänster

Maya Hoveskog

2022-06-02

BF8001

Energieffektivisering och fuktsäkerhet i byggnader

Mohsen Soleimani

2022-06-02

BY4055

Teknisk installation

Mohsen Soleimani

2022-06-02

ET2010

Elektroteknik

Pererik Andreasson

2022-06-01

JU2005

Fastighetsrätt, hyresrätt

Magnus Lindberg

2022-06-01

JU2026

Juridisk grundkurs

Magnus Lindberg

2022-06-01

GO4002

Geoteknik med grundläggning

Johan Lind

2022-06-01

TB2001

Anatomi och fysiologi

Emma Haglund

2022-06-01

MA2051

Algebra och diskret matematik

Mikael Hindgren

2022-06-01

BF8004

Uppvärmning, kyla och inomhusklimat

Mei Gong

2022-05-31

FÖ2005

Ekonomistyrning

Kerstin Berg

2022-05-31

FÖ2006

Ekonomistyrning

Ziaeddin Mansouri

2022-05-31

IE2008

Industriell ekonomi

Kerstin Berg, Eva Berggren

2022-05-31

FÖ4036

Redovisning och finansiell planering

Kerstin Berg

2022-05-31

BY6013

Byggskonstruktion III

Johan Lind

2022-05-31

BY4046

Installationsteknik och vatten- och avfallsteknik del 1 och 2

Henrik Gadd

2022-05-31

IK2045

Informationssystem och marknadsföring i nya media

Christer Rehnström

2022-05-31

BI4033

Akvatiska ekosystem

Lars-Erik Widahl

2022-05-31

MT4020

Mekanik och hållfasthetslära I

Mattias Bokinge

2022-05-31

KE2016

Kemi

Lars-Gunnar Franzén

2022-05-30

BI4023

Terrestra ekosystem

Tina D-hertefeldt

2022-05-30

FÖ2055

Etik

Anders Billström

2022-05-30

JU4009

Kontrakts- och fordringsrätt

Per-Ola Ulvenblad

2022-05-30

TB4002

Träningsfysiologi

Charlotte Olsson

2022-05-30

DT2021

Programmering

Hamid Sarmadi

2022-05-30

FÖ2001

Affärsredovisning

Kerstin Berg

2022-05-30

FÖ8051

Internationella marknadsföringsstrategier

Navid Ghannad

2022-05-30

BY4048

Betongteknik

Johan Lind

2022-05-30

BY4039

Byggkonstruktion I

Johan Lind

2022-05-30

TB4001

Funktionell anatomi

Emma Haglund

2022-05-30

FÖ2001

Affärsredovisning

Börje Gunnesson

2022-05-30

EN4010

Elektriska drivsystem

Thomas Munther

2022-05-30

MT4035

Hållfasthetslära

Zlate Dimkovski

2022-05-28

FÖ2014

Marknadsföring

Olga Rauhut Kompaniets

2022-05-27

FÖ6033

Finansiell styrning

Per-Ola Maneschiöld

2022-05-27

FY4003

Tillämpad fysik

Fredric Ottermo

2022-05-27

JU2005

Fastighetsrätt, fastighetsköp

Magnus Lindberg

2022-05-27

JU4008

Fastighetsrätt

Magnus Lindberg

2022-05-27

NA4017

Industriell organisation

Niclas Frifelt

2022-05-27

TB4008

Träningslära

Emma Haglund

2022-05-27

FÖ6037

Externredovisning II

Eva Berggren

2022-05-27

BI2049

Evolution och biologisk mångfald

Göran Sahlén

2022-05-27

EN4015

Vindkraftteknik

Fredric Ottermo

2022-05-27

NA4021

Kvantitativa metoder

Niclas Frifelt

2022-05-27

BY4052

Byggfysik – fördjupning

Mohsen Soleimani

2022-05-25

JU1001

Socialrätt – Juridisk översiktskurs med offentlighetsrättslig inriktning

Magdalena Lindberg

2022-05-25

JU1003

Socialrätt – Juridisk översiktskurs med offentlighetsrättslig inriktning

Magdalena Lindberg

2022-05-25

FÖ4002

Finansiering

Mikael Knutsson

2022-05-25

BY2014

Byggfysik och materiallära

Mohsen Soleimani

2022-05-25

EN8008

Förnybar elgenerering och lagring

Fredric Ottermo

2022-05-25

TB4009

Hälso- och träningsnutrition

Lars-Gunnar Franzén

2022-05-25

EN4008

Ellära

Thomas Munther

2022-05-25

MA0030

Matematik 4

Mats Gunnarsson

2022-05-24

HA2001

Beskattningsrätt I

Kjell Johansson

2022-05-24

BT4005

Sportbiomekanik

Jonatan Jungmalm

2022-05-24

MT4019

Materiallära och maskinelement I

Senad Dizar

2022-05-24

TB4003

Biokemi

Lars-Gunnar Franzén

2022-05-24

BY4040

Byggkonstruktion II

Johan Lind

2022-05-23

BY4054

Arbetsmiljö, juridik och etik inom byggsektorn

Magnus Lindberg

2022-05-23

NA2026

Nationalekonomi

Niclas Frifelt

2022-05-23

MV4004

Vetenskaplig metodik

David Green


Tentor från HOV

Här hittar du som studerar på Akademin för hälsa och välfärd tentor från din akademi som finns att hämta i Servicecenter. Tentor som är äldre än tre månader har rensats bort från listan men finns att hämta i Servicecenter i upp till två år efter tentadatumet.

Dessa tentor från HOV finns att hämta i Servicecenter

Tentadatum

Kurskod

Kursnamn

Lärare

2022-08-11

SO2016

Social hållbarhet i offentlig praktik

Henrik Stenberg

2022-08-08

SO2018

Social hållbarhet – en teoretisk introduktion

Henrik Stenberg

2022-08-08

PS2049

Kognitionspsykologi i idrotts- och motionskontexter

Peter Karlsson

2022-06-13

SO2007

Introduktion till sociologisk teori

Henrik Stenberg

2022-06-10

JU2030

Juridik i socialt arbete

Magdalena Lindberg

2022-06-09

SA4007

Juridik och handläggning i socialt arbete

Mia Jormfeldt, Magdalena Lindberg

2022-06-09

SO2016

Social hållbarhet i offentlig praktik

Henrik Stenberg

2022-06-07

OM4015

Omvårdnad och farmakologi inkl. VFU, läkemedelsberäkning

Anna-Carin Karlsson, Sara Karnehed

2022-06-03

OM4018

Omvårdnad, vetenskaplig teori och metod 1

Marie Brautigam

2022-06-03

MK6010

Hälsokommunikation i ett globalt perspektiv

Ebba Sundin

2022-06-02

LO1001

Organisation, ledarskap och personlighetsutveckling 1

Ziaeddin Mansouri

2022-06-02

AB3003

Arbetsvetenskap – arbetsrätt II

Vjolka Turjaka

2022-05-23

MV4004

Vetenskaplig metodik

David Green


Tentor från ITE

Här hittar du som studerar på Akademin för informationsteknologi tentor från din akademi som finns att hämta i Servicecenter. Tentor som är äldre än tre månader har rensats bort från listan men finns att hämta i Servicecenter i upp till två år efter tentadatumet.

Dessa tentor från ITE finns att hämta i Servicecenter

Tentadatum

Kurskod

Kursnamn

Lärare

2022-08-12

MA2027

Linjär algebra

Per-Sverre Svendsen

2022-08-11

DB4002

Algoritmer och datastrukturer

Johan Tunberg

2022-08-09

FY4006

Fysik 1 – mekanik och vågor

Ying FU

2022-08-08

DI4014

Krypteringsmetoder och säkring av datasystem

Eric Järpe

2022-08-08

FY0018

Fysik 2

Struan Gray

2022-08-08

FY4005

Teknisk fysik

Per-Sverre Svendsen

2022-08-08

DI4019

Konvergerade optimerade nätverk

Malin Borhager

2022-07-02

ET9001

Elektroteknik

Thomas Munther

2022-06-20

FY0018

Fysik 2

Struan Gray

2022-06-03

IK4029

Kognition och användbarhet

Mats Lindqvist

2022-06-03

MA8017

Teknisk matematik

Elena Haller

2022-06-03

MA8020

Tekniska beräkningar

Mikael Hindgren

2022-06-03

MA2001

Envariabelanalys

Mikael Hindgren

2022-06-03

ET4004

Ellära och elektronik

Björn Åstrand

2022-06-03

EL4003

Elektronik

Thomas Munther

20220602

EL8012

Trådlösa inbyggda system

Emil Nilsson

2022-06-02

DI2007

Juridik med IT-rätt

Per-Åke Irskog

2022-06-02

MA2027

Linjär algebra

Per-Sverre Svendsen

2022-06-02

FY0017

Fysik I

Struan Gray

2022-06-02

ET4012

Ellära med elektrisk mätteknik

Thomas Munther

2022-06-01

TE4002

Reglerteknik

Thomas Munther

2022-06-01

DI4022

Biometrisk identifiering

Fernando Alonso-F

2022-06-01

FÖ2063

Affärsredovisning

Lars-Göran Persson

2022-06-01

MA2047

Algebra och diskret matematik

Mikael Hindgren

2022-06-01

MA4026

Transformer, signaler och system

Per-Sverre Svendsen

2022-05-31

EL8011

Högfrekvenselektronik

Björn Nilsson

2022-05-31

DI2003

Administration av datorsystem

Wagner Ourique

2022-05-31

DT2013

Digitalteknik

Tommy Salomonsson

2022-05-31

MA4005

Flervariabelanalys

Per-Sverre Svendsen

2022-05-30

DT4031

Tillämpat maskinlärande

Jens Lundström

2022-05-30

IK4040

Verksamhetsutveckling och affärsystem

Christer Rehnström

2022-05-30

DT2012

Programmering

Veronica Gaspes

2022-05-30

FÖ2064

Ekonomistyrning

Lars-Göran Persson

2022-05-30

MA2043

Tillämpad matematik och statistik för IT-forensik

Eric Järpe

2022-05-30

DA4002

Algoritmer, datastrukturer och problemlösning

Veronica Gaspes

2022-05-28

ET9001

Elektroteknik/Ellära

Thomas Munther

2022-05-27

DO8003

Parallelldatorer i inbyggda system

Hazem Ali

2022-05-27

DI4020

Grundläggande webbsystem och databaser

Wagner Ourique

2022-05-27

DI4014

Krypteringsmetoder och säkring av datasystem

Eric Järpe

2022-05-27

JU4011

Utredning av IT-brott

Per-Åke Irskog

2022-05-27

DT8043

Nätverk för inbyggda system

Mohamed Eldefrawy

2022-05-27

DB4002

Algoritmer och datastrukturer

Johan Thunberg

2022-05-27

FY4005

Teknisk fysik

Per-Sverre Svendsen

2022-05-25

EL4009

Signaler och sensorer

Jens Lundström

2022-05-25

DI4019

Konvergerade optimerade nätverk

Malin Bornhager

2022-05-25

MA2043

Tillämpad matematik och statistik för IT-forensik

Eric Järpe

2022-05-25

DI2006

Programmering

Eric Järpe

2022-05-25

IK2056

Informationssystem och verksamheter

Christer Rehnström

2022-05-25

FY4006

Fysik I: Mekanik och vågor

Ying Fu

2022-05-25

DT8040

Edge computing och Internet of Things

Yousra Alkabani

2022-05-25

DT4020

Datasäkerhet för inbyggda system

Wojciech Mostowski

2022-05-24

ET8011

EMC och avancerad mätteknik

Pererik Andreasson

2022-05-24

DT8020

Intelligenta fordon

Björn Åstrand

2022-05-23

IE2009

Industriell ekonomi

Kerstin Berg

2022-05-23

DT4009

Datorteknik

Yousra Alkabani

2022-05-23

EL8010

Tillämpad elektromagnetism

Ying Fu

2022-05-23

EL4006

Elektronisk fortsättningskurs

Struan Gray

2022-05-23

FY0018

Fysik 2

Struan Gray


Tentor från LHS

Här hittar du som studerar på Akademin för lärande, humaniora och samhälle tentor från din akademi som finns att hämta i Servicecenter. Tentor som är äldre än tre månader har rensats bort från listan men finns att hämta i Servicecenter i upp till två år efter tentadatumet.

Dessa tentor från LHS finns att hämta i Servicecenter

Tentadatum

Kurskod

Kursnamn

Lärare

2022-08-08

SK2012

Jämförande politiska system

Sara Svensson

2022-06-09

SV2014

Svenska II: perspektiv på språk och språkanvändning. Svensk och nordisk språkutveckling

Rickard Melkersson

2022-06-09

SK2012

Jämförande politisk analys

Sara Svensson

2022-06-03

NA1005

NO och teknik för grundlärare åk 4–6

Charlotte Hammarsten

2022-06-03

SV4009

Svenska II för grundlärare åk 4–6

Linnea Gustafsson

2022-06-03

UV6045

Att utveckla bedömningskompetens

Mikael Thelin

2022-06-03

SH1007

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare åk 4–6 – Geografivetenskap

Mikael Thelin

22-06-02

MA3005

Matematik för grundlärare åk F–3, algebra, sannolikhet, statistik, funktioner och problemlösning

Anders Johansson, Jonas Ingesson


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt