Skrivpunkten

Om du behöver utveckla ditt språk eller har kört fast i skrivandet och behöver ett bollplank finns det hjälp att få. Skrivpunkten hjälper dig med det som rör svenska texter och skrivande!

Språkrådgivning

Språket du möter på dina kurser, vilket också är det språk du själv förväntas formulera dig på, har vissa kännetecken som kan vara lite svåra att upptäcka. Till Skrivpunkten och vår språkrådgivare, Johanna Jansson, kan du vända dig om du behöver hjälp med ditt skrivande. Du kan också få hjälp med att se om budskapet i din text når fram, ifall din struktur är tydlig och din tankegång lätt att följa.

Förutom individuell handledning ordnar vi också aktiviteter i akademiskt skrivande varje termin. Håll utkik i studentkalendern!

Kontakta Skrivpunkten: johanna.jansson@hh.se

  • Skicka din fråga via e-post om den kan besvaras via e-post
  • Boka en tid om du behöver ett mer ingående resonemang

Skriv- och läshjälp för dig med funktionsnedsättning

Högskolans kontaktperson för dig med funktionsnedsättning, Susanne Lindén, kan hjälpa dig med följande:

  • Datorer med talsyntes, skärmläsare, skärmförstoringsprogram, rättstavningsprogram och ordlistor för extra stöd åt läs- och skrivprocessen.
  • Skanner med möjlighet att omvandla tryckt text till digital text som kan högläsas av datorn.
  • Höj- och sänkbara bord.
  • Ergonomiskt riktiga arbetsstolar.
  • Punktbelysning av god kvalitet.

Kontakt: Susanne Lindén

uppdaterad

2019-09-11

Kontakt

Dela