Ansök om utlandsstudier

Innan du börjar leta kurser och lärosäten i världen kan du kontakta din programansvarig för att höra om det finns några lärosäten som passar din utbildning bäst. Observera att du bara kan ansöka om utlandsstudier när en ansökningsperiod är öppen. Ansök via rutan nedan.

För att kunna ansöka om utlandsstudier måste du vara registrerad student på Högskolan i Halmstad och ha studerat på högskola i minst ett år. Du behöver alltså ha minst 60 högskolepoäng (hp) vid sista ansökningsdagen – det gäller både för studier i Europa (Erasmus) och studier utanför Europa (overseas). Du som har läst alla dina 60 hp på Högskolan i Halmstad har företräde.

Om du inte har läst alla dina 60 poäng i Halmstad har du chans till en utbytesplats i mån av plats, se nedan.

Studenter som har 60 hp vid sista ansökningsdagen prioriteras. Skulle du sakna några enstaka hp för att uppfylla poängkravet (60 hp) för att kunna ansöka om en nomineringsplats, kan det finnas möjlighet till att få en plats ”i mån av plats”. Skicka in din ansökan, så tittar vi på varje enskilt fall och återkommer.

Du kan ansöka om utlandsstudier flera gånger, dock sker nominering och antagning vid det andra ansökningstillfället enbart i mån av plats och endast efter samråd med din programansvarig. Du är då alltså inte med i den vanliga rangordningen och kan enbart få en plats som annars skulle ha blivit outnyttjad.

Ansökan och ansökningsperioder

Observera att du bara kan ansöka om utlandsstudier när en ansökningsperiod är öppen. Tänk på att du inte kan ansöka om utlandsstudier både utanför och inom Europa – du måste välja ett av alternativen. Ansökningsperioden för båda alternativen är densamma.

Utlandsstudier under ”sjunde terminen”

Du som planerar att lägga din utlandstermin på den så kallade ”sjunde terminen” måste genomföra utlandsterminen i direkt anslutning till den sista reguljära terminen. Du får alltså inte ta ut din examen förrän efter att du har kommit tillbaka från din utlandstermin.

Utbytesplats i mån av plats

I mån av plats kan du som inte har tagit alla 60 hp på Högskolan i Halmstad få möjlighet till en plats som annars inte blir utnyttjad om du uppfyller något av kraven nedan. Vid konkurrens om en sådan plats, går den före som har flest meritpoäng.

I mån av plats gäller om:

  • du har tagit minst 30 hp vid Högskolan i Halmstad och minst ytterligare 30 hp vid ett annat svenskt lärosäte,
  • du läser fristående kurser,
  • eller om du är registrerad på ett masterprogram på Högskolan (med minst 30 hp på Högskolan i Halmstad).

För några lärosäten i USA krävs det att man styrker sina kunskaper i engelska med officiella testresultat såsom TOEFL och IELTS, vilket kostar pengar. Det är bra för dig att känna till när du väljer lärosäte för dina studier eftersom detta är något du själv i så fall får betala för och ordna.

Modell för meritvärdering

Meritvärdet är summan av dina kurser och delmoment i ej fullgjorda kurser multiplicerat med faktorn för betyget, plus poäng från engagemang i studentkårens verksamhet eller som studentambassadör. Verksamhet inom studentkåren beräknas enligt förslag från studentkåren.

Max 15 VG-poäng från kåren eller från engagemang som studentambassadör kan räknas till din meritpoäng.

Varje kurs och delmoment i ej fullgjorda kurser som åsatts betyg som tagits vid Högskolan i Halmstad multipliceras med följande faktor:

Betyget G = multiplicera med 1 (med 2 vid kurser som bara kan resultera i ett G)
Betyget 3 = multiplicera med 1
Betyget 4 = multiplicera med 3
Betyget VG = multiplicera med 5
Betyget 5 = multiplicera med 5
Betyget A = multiplicera med 5
Betyget B = multiplicera med 4
Betyget C = multiplicera med 3
Betyget D = multiplicera med 2
Betyget E = multiplicera med 1

Betyg G = multiplicera med 1 (multiplicera med 2 vid kurser som bara ger G)
Betyget 3 = multiplicera med 1
Betyget 4 = multiplicera med 3
Betyget VG = multiplicera med 5
Betyget 5 = multiplicera med 5
Betyget A = multiplicera med 5
Betyget B = multiplicera med 4
Betyget C = multiplicera med 3
Betyget D = multiplicera med 2
Betyget E = multiplicera med 1

Bastermin genererar inte några meritpoäng.

uppdaterad

2019-08-23

Kontakt

Dela

Kontakt