Sök

Delta i enkät om genusbaserat våld inom högskolesektorn

Högskolan i Halmstad är ett av drygt 45 europeiska lärosäten som deltar i en stor studie om genusbaserat våld inom högskolesektorn. Mellan den 5 och 30 april kan du som student besvara en enkät kopplad till studien.

"Genom att svara på enkäten bidrar du till att samla in kunskap och mätbara bevis på den cementerade och underrapporterade frågan om våld inom forskning och utbildning."

Suzanne Almgren Mason, Högskolans samordnare för lika villkor

Den 5 april skickas en länk till enkätundersökningen till den e-postadress du fått av Högskolan.

En länk till enkätundersökningen skickas den 5 april till den e-postadress du fått av Högskolan (till exempel stustu19@hh.se). Avsändaren är Websurvey och avsändaradressen är websurvey@hh.se.

Resultat från den svenska studien som gjordes förra året presenteras senare i vår. Resultaten från Unisafe-undersökningen ska enligt planen presenteras hösten 2022.

För den som behöver stöd

Att besvara frågor om erfarenheter av sexuella trakasserier eller våld kan leda till att svåra minnen eller upplevelser väcks till liv. Respondenten kan dessutom befinna sig i pågående utsatthet när hen svarar på enkäten. I följebrevet till enkäten finns därför information om det stöd som Högskolan erbjuder studenter, doktorander och medarbetare när det gäller trakasserier och utsatthet. 

Om Unisafe

Unisafe är ett EU-finansierat forskningsprojekt som syftar till att belysa och eliminera genusbaserat våld inom akademin. Drygt 45 universitet och forskningsorganisationer i 15 europeiska länder deltar i undersökningen – den största i sitt slag i Europa inom högskolesektorn. Projektet finansieras av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020.

Mer information om Unisafe Länk till annan webbplats.

Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt