Sök

Upphovsrätt

Som student använder du källor som omfattas av upphovsrätten, till exempel när du ska skriva uppsats eller göra inlämningsuppgifter. Det du skapar under utbildningen skyddas också av upphovsrätt. Här har vi samlat sådant som är extra viktigt att känna till om upphovsrätt – din och andras.

Kort om upphovsrätt

  • Upphovsrätten regleras i upphovsrättslagen.
  • Upphovsrätten uppkommer automatiskt när ett verk skapas.
  • Den gäller i 70 år efter upphovsmannens död. Därefter får verket fritt återges.

Då får Högskolans logotyp användas

  • Logotypen får endast användas när Högskolan är avsändare.
  • Logotypen får användas när Högskolan är medarrangör och/eller är med och finansierar en konferens, seminarium eller liknande.
  • Logotypen får användas för studentarbeten gäller som en konsekvens av ovanstående att Högskolan i Halmstads logotyp inte får användas direkt på enkäter, undersökningar eller liknande. Om Högskolans logotyp ska finnas med i utskicket måste lärare, handledare eller motsvarande skriva ett följebrev med Högskolans brevmall.
  • Logotypen får användas på godkända examensarbeten och uppsatser på kandidat- och magisternivån samt då studentarbetet och/eller uppsatsen efter examination deltar i sammanhang där den representerar Högskolan.

Om ni är flera upphovsmän

Är det flera personer som har samarbetat för att skapa ett verk – och man inte kan särskilja de enskilda bidragen som självständiga verk – har upphovsmännen gemensam upphovsrätt.

Närbild av högskolans logotyp som skylt. Foto.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt