Kvällsöppen testmottagning: hiv, klamydia och gonorré

Den 12 november mellan klockan 17 och 20 finns Noaks ark på plats på Studenthälsan för gratis testning av hiv. Studenthälsan erbjuder samtidigt gratis testning av klamydia och gonorré. Gratis kondomer finns också i väntrummet under testmottagningens öppettider.

Test för hiv
Tas genom ett stick i fingret och efter 15 minuter kan testresultat avläsas. Medan vi väntar på svar har vi tid för samtal och frågor.

Test för klamydia och gonorré
På kvinnor tas prov från slidan med en bomullspinne. Du tar provet själv på mottagningen. Det är viktigt att du inte har mens vid provtagningstillfället.
På män tas ett vanligt urinprov. Det är viktigt att du inte kissat på två timmar före provtagningstillfället.

Noaks ark
Noaks ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har de arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.
De samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar de förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill de bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av deras Noaks ark-föreningar erbjuder hivtestning med snabbsvar.