Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-06-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-06-05

Ove Svensson får Högskolan i Halmstads pedagogiska pris

Ove Svensson, universitetslektor i sociologi, har tilldelats Högskolan i Halmstads pedagogiska pris 2013. 

– Jag arbetar inom ett område som engagerar mig mycket och det är naturligtvis roligt att få den här uppmärksamheten, säger han. 

Ove Svensson undervisar i socialt arbete på Högskolan i Halmstad, och forskar bland annat om spelberoende, ett ämne som han disputerade inom 2005. 

Socionom och sociolog

Ove Svensson har en bakgrund som socionom, och har tidigare varit yrkesverksam i 15 år inom socialtjänsten, kriminalvården och som skolkurator. Han började på Högskolan i Halmstad på heltid 1990, och var med och byggde upp lärosätets forskning och undervisning inom socialt arbete. 

Under en studentavslutning på restaurang Spiro fick en överraskad Ove Svensson ta emot årets pedagogiska pris av Ole Olsson, ordförande i Högskolans utbildningsnämnd.

På senare år har han utvecklat uppskattade kurser i socialt utvecklingsarbete, där studenterna får göra projekt i samarbete med externa uppdragsgivare. 

– För mig är det viktigt att ge studenterna uppgifter som är på allvar. Det ska vara riktiga uppdragsgivare, skarpa deadlines och någonting som behövs. Kontakten med arbetslivet är en viktig del i kunskapsskapandet, liksom mötet med forskningen, säger han.   

Den femte pristagaren

Högskolan i Halmstad inrättade det pedagogiska priset 2007 för att stimulera god högskolepedagogik och studenters lärande. Årets pris är det femte som delas ut. Både studenter och personal har fått nominera kandidater och i år var 18 lärare nominerade. 

Nomineringarna har bedömts av en extern expert inom högskolepedagogik och en representant för Högskolan i Halmstad. Priset består, förutom ett skriftligt bevis på uppskattningen, av deltagande i en valfri europeisk högskolepedagogisk konferens. Priset kommer också att uppmärksammas särskilt vid Högskolan i Halmstads akademiska högtid i höst.

Text och bilder: IDA LÖVSTÅL

Prismotiveringen lyder: 

”Ove Svensson får priset för en mångårig och synnerligen framgångsrik och innovativ pedagogisk verksamhet inom vilken han med entusiasm och kunnighet alltid understödjer såväl studenters som kollegors utveckling på ett föredömligt sätt. Ove Svensson arbetar kontinuerligt med att utveckla sin undervisning och han integrerar initierat en forskningsbaserad ämnesutveckling med högskolepedagogiska överväganden. Genom ett nära samarbete mellan akademin och det omgivande samhället har Ove Svensson utvecklat uppskattade kurser av hög kvalitet i socialt utvecklingsarbete som kännetecknas av brukarmedverkan och genomtänkt samordning mellan teori och praktik. Ove Svensson är en utomordentligt skicklig pedagog och hans gärning kommer att ha stor betydelse för Högskolan i Halmstad under många år framöver.”

Tidigare pristagare: Gunnar Weber, universitetslektor i maskinteknik (2012), Verónica Gaspes, universitetslektor i datavetenskap (2011), Boel Larsson, universitetsadjunkt i sociologi (2009), Bertil Gustafsson, universitetsadjunkt i pedagogik (2007). 

Ove Svensson har varit verksam på Högskolan som lärare och forskare i över 20 år. Nu prisas han för sin pedagogiska skicklighet och sitt sätt att integrera undervisningen med forskning och arbetslivskontakter.

Sidan uppdaterad 2013-06-05