Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-08-29. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2018-08-29

Vem tycker du ska vinna pedagogiska priset och priset för samverkan och innovation?

Du som arbetar eller studerar på Högskolan kan nominera en eller flera kandidater, både till pedagogiska priset och till priset för samverkan och innovation. Båda priserna kommer att delas ut vid Högskolans akademiska högtid den 16 november.

Prisad pedagogik

Det pedagogiska priset utlyses av Högskolan i Halmstad och delas ut till en lärare som har varit särskilt framgångsrik i att utveckla studenters lärande.

Syftet med det pedagogiska priset är att:

  • lyfta fram god högskolepedagogik,
  • hylla en kollega som med kunnande och entusiasm har haft avgörande effekt på studenters lärande, samt
  • bidra till den nationella utvecklingen av tillämpad högskolepedagogik.

En arbetsgrupp som består av meriterade/excellenta lärare har uppgiften att ta fram förslag till pristagare. I arbetsgruppen ingår även en extern person som är kunnig inom högskolepedagogik. Prorektor utser vinnare av pedagogiskt pris efter arbetsgruppens beredning.

Sista dagen att nominera till priset är 26 september 2018.

Samverkan och innovation värd att hyllas

Högskolan i Halmstad delar också årligen ut ett pris för att uppmärksamma en person, eller grupp av personer, vid Högskolan som har varit särskilt framgångsrik i att samverka med samhälle och näringsliv. Priset består av ett stipendium om 10 000 kronor per person att användas i tjänsten för ändamål kopplat till samverkan och innovation.

Högskolan i Halmstad har sedan starten präglats av stark samverkan med samhälle och näringsliv. Genom priset uppmärksammas framgångar och insatser för att genom samverkan stärka samhällsnyttan i Högskolan i Halmstads utbildning och forskning. Studentmedverkan är en särskilt motiverande komponent.

Både akademisk personal och stödpersonal som är anställd vid Högskolan i Halmstad kan nomineras. En arbetsgrupp, under ledning av vicerektor för samverkan, innovation och internationalisering, med representanter från alla akademier, utser pristagaren.

Sista dag att nominera till priset är den 10 oktober 2018.

Text: CHRISTA AMNELL

Bild: IDA FRIDVALL

Sidan uppdaterad 2018-08-29