Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2018-03-16

Nytt tentamenstillfälle på grund av brandlarm

Ett brandlarm utlöstes i hus R på Högskolans campus på fredagsförmiddagen, och hela byggnaden fick utrymmas. Det var rökdetektorn i entrén till hus R som utlöste larmet, som alltså var ett verkligt larm och inget test.

– En trolig orsak är att någon har tänt en tändare, eller rökt en cigarett på väg ut eller in ur byggnaden, säger Rikard Ahlgren, Högskolans fastighetschef.

Testlarm tidigare under dagen

Eftersom ett test av brandlarmet gjordes i bland annat hus T tidigare samma dag, vilket har varit känt och annonserat i förväg, misstolkade många i hus R det brandlarm som gick och trodde att det var det aviserade testet. Vissa lät därför bli att utrymma, eller startade argumentationer med personal om huruvida det verkligen var nödvändigt att utrymma.

– Man ska alltid utrymma när man hör ett larm. Livet är för dyrbart för att chansa på om ett brandlarm är skarpt eller inte, säger Rikard Ahlgren.

Nytt tentamenstillfälle så snart som möjligt

Alla tentor som pågick i byggnaden avbröts vid dagens skarpa larm och studenterna fick lämna in sina arbeten i befintligt skick. Ett nytt examinationstillfälle kommer att utannonseras så snart det är praktiskt möjligt. De inlämnade tentorna kommer att rättas, men även den som är godkänd på de inlämnade delarna kommer att ges möjlighet att göra om hela tentan, eftersom man inte hade möjlighet att använda hela tiden. Möjligheten att skriva om tentan på dessa villkor gäller inte dem som lämnade in sina tentor innan brandlarmet gick.

Sidan uppdaterad 2018-03-16