Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2018-03-26
3 personer på lilafärgad bild

Lärosäten kraftsamlar för att fler ska välja en lärarutbildning

Sverige har en akut lärarbrist. Enligt Skolverkets senaste prognos behöver Sverige examinera 15 100 lärare varje år fram till 2031 för att matcha rekryteringsbehovet. Det är nästan dubbelt så många som examineras i dag. Nu går Högskolan i Halmstad och ytterligare 13 lärosäten samman i satsningen ”jag är lärare” för att öka antalet sökande till lärarutbildningen och förändra synen på yrket.

– Det är unikt att fjorton lärosäten lägger ihop sina resurser till en stor gemensam kampanj för att nå största möjliga effekt – att väcka intresse och locka fler studenter till lärarutbildningen, säger Selma Sedelius, kommunikationschef på Högskolan i Halmstad.

14 lärosäten

Satsningen är den första gemensamma rekryteringskampanjen någonsin till lärarutbildningen där fjorton universitet och högskolor från olika delar av landet deltar.

– Även om vi delvis konkurrerar om samma studenter har vi alla samma mål, att få fler personer att välja läraryrket. Självklart vill vi öka söktrycket till just vårt lärosäte, men samhällsutmaningen med kompetensförsörjning till våra skolor och förskolor är så stort att vi behöver satsa gemensamt för att nå ut till så många som möjligt, säger Fredrik Thornberg, chef för avdelningen för lärande, Högskolan i Halmstad.

Om ”jag är lärare”

Kampanjen ”jag är lärare” är en nationell satsning för att få fler att välja att utbilda sig till lärare. Den visar de personliga egenskaper som lärare har. Utvalda ambassadörer för kampanjen är Adam Tensta, Melika Zakariae och Klara Svensson. Dessa tre personer delar många egenskaper med en lärare och är inspirationskällor för många.

Läs mer på: www.jagärlärare.selänk till annan webbplats

Den gemensamma kampanjen lyfter fram de egenskaper som krävs för att bli lärare, för att fler ska identifiera sig med yrkesrollen. Målet är att nå de människor som vanligtvis inte söker sig till lärarutbildningen och att få fler att överväga att bli lärare.

Fler kan bli lärare

– Vi vill nå personer som kanske inte ser sig som lärare i dag, men som mycket väl skulle kunna passa väl som lärare. Kampanjen fokuserar på egenskaper som en bra lärare bör ha, som att entusiasmera, uppmuntra och lyssna och att vara bra på att få människor att samarbeta. Vi vill att fler ska inse att de absolut kan bli bra lärare och möta ambassadörer som också ser det viktiga och intressanta i läraryrket, säger Fredrik Thornberg.

Samtidigt föds man inte till lärare, utbildningen är en viktig del för att nå dit:

– Under utbildningstiden ges förutsättningar att fördjupa sina ämneskunskaper men även didaktiska studier ingår. Det sistnämnda kan beskrivas som den specifika kunskap som just lärare besitter. Det är med andra ord en mängd olika kompetenser som tränas och finslipas under de år man läser på en lärarutbildning. Det är också väldigt viktigt att komma ihåg, säger Fredrik Thornberg.

Lärarutbildningar vid Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad erbjuder förskollärarutbildning, grundlärarutbildning mot F-3 och 4-6 samt gymnasielärarutbildning mot svenska och engelska.

Därtill erbjuder Högskolan två varianter av KPU, kompletterande pedagogiska utbildningar. Den riktar sig till personer som redan har ämneskunskaper inom naturvetenskap, matematik eller teknik. Utbildningarna är för åk 7–9 respektive gymnasieskolan. Det betyder att studenterna redan har en utbildning där de läst sina ämnen. Utbildningen är 1,5 år.

Läs mer om lärarutbildningarna vid Högskolan i Halmstad

Lärosäten som deltar i "jag är lärare"

Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan Väst
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Malmö universitet
Mälardalens högskola
Södertörns högskola
Uppsala universitet
Örebro universitet

Sidan uppdaterad 2018-03-26