Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2018-05-23

Högskolan startar AI-utbildning för näringslivet

Artificiell intelligens utmanar och utvecklar svenskt näringsliv och offentlig sektor. Företag och organisationer behöver öka sin kompetens inom området för att behålla sin konkurrenskraft. Högskolan i Halmstad möter detta behov och startar till hösten en utbildning för yrkesverksamma.

Det finns flera exempel på svenska företag som använder artificiell intelligens (AI) för att förbättra sina produkter. Det mest kända exemplet är förmodligen Spotify, som rekommenderar musik till sina användare baserat på så kallad deep learning – ett område inom AI. Den största delen av AI-utvecklingen på Spotify görs dock inte i Sverige utan i USA. Ett annat exempel är Stena Line som använder AI-verktyg för att förbättra sin verksamhet och kundupplevelse. Och företaget Zenuity (ett "joint venture" mellan Volvo Cars och Autoliv), använder så kallade artificiella neuronnät för att självkörande bilar ska förstå komplexa trafikscenarier.

– Trots dessa goda exempel visar våra undersökningar att många svenska företag saknar djupare kunskaper i datavetenskap i allmänhet, och AI i synnerhet. För att de ska kunna konkurrera i dagens snabba teknikutveckling krävs en uppdatering av de anställdas kunskaper och färdigheter. Utbildning som vi erbjuder går att genomföra samtidigt som personen är yrkesverksam, säger projektledare Stefan Byttner, universitetslektor vid Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad.

Kurser inom både AI och servicedesign

Utbildningsprogrammet heter “Data Analytics and Service Innovation based on Artificial Intelligence” och riktar sig till yrkesverksamma som vill få en fortsatt utbildning inom AI (specifikt maskinlärande), och affärs- och tjänstedesign baserad på AI. Programmet är på avancerad nivå och omfattar kurser motsvarande 120 högskolepoäng.

– Det unika med programmet är kombinationen av kurser inom både AI och servicedesign. Det räcker inte att bara förstå tekniken – för att AI ska skapa värde och nytta behöver den knytas till människocentrerad tjänstedesign. Det gör att inte bara teknikbolag utan även designbyråer och offentlig sektor berörs av detta område, säger Pontus Wärnestål, Director of Service Design på InUse Experience och universitetslektor vid Högskolan i Halmstad.

Programmet utvecklat i samverkan

Programmet är ett så kallat Expertkompetensprogram finansierat av KK-stiftelsen. Satsningen är utvecklad av Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde samt RISE SICS och stöttas av Volvo Cars, AB Volvo, Autoliv, Zenuity, Stena Line, Easyserv, Fysiotest, Hotswap, Jayway, Digital Reliance, InUse, RISE Viktoria och Nibe.

Företag som är intresserade av att delta i utbildningsprogrammet kan höra av sig till Stefan Byttner.länk till annan webbplats

LOUISE WANDEL

Nationell inriktning för AI

Satsningen ligger väl i linje med den nationella inriktning för artificiell intelligens som nyligen presenterats av regeringen. Där står bland annat att:

Svenska universitet och högskolor behöver utbilda tillräckligt många inom AI, särskilt vad gäller fort- och vidareutbildning för yrkesverksamma med avslutad akademisk examen eller motsvarande.

Sverige behöver ett starkt AI-innehåll i icke-tekniska utbildningar i syfte att skapa förutsättningar för en bred och ansvarsfull tillämpning av tekniken.

Sverige behöver en stark koppling mellan forskning, högre utbildning och innovation inom AI.

– Utdrag från Nationell inriktning för artificiell intelligens (pdf 844 kB)länk till annan webbplats, 16 maj 2018.

Sidan uppdaterad 2018-05-28