Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-04-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2018-04-11

Fler specialistsjuksköterskor inom ögonvård behövs

Från och med hösten 2018 ger Högskolan i Halmstad en utbildning som leder till specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot oftalmologisk vård (ögonsjuksköterska).
– Det finns ett skriande behov av sjuksköterskor med specialist­kompetens i ögonsjukdomar och ögonsjukvård, säger Jeanette Källstrand, lektor i omvårdnad och programansvarig.

Utbildningen har funnits som specialisering inom ögonsjukvård på Högskolan i Halmstad sedan 2008. Sedan 2014 ger utbildningen en magisterexamen i omvårdnad.

– Det finns ett stort och ständigt ökande behov av ögonsjuksköterskor inom den allt mer avancerade och specialiserade hälso- och sjukvården. Ögonsjukvård är ett område som expanderar i takt med att befolkningen blir äldre och i och med att utvecklingen inom området går allt snabbare, berättar Jeanette Källstrand.

Distansutbildning med praktik i Lund och Mölndal

Utbildningen är internetbaserad men kompletteras med fysiska möten och verksamhetsförlagd utbildning vid olika ögonkliniker. Högskolan samarbetar med ögonklinikerna vid Skånes universitetssjukhus i Lund och vid Sahlgrenska universitetssjukhus (Mölndal), och därför hålls en del av föreläsningarna och workshopparna där.

Sidan uppdaterad 2018-04-12