Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Stöd och service

Som student i Halmstad har du tillgång till mycket stöd och service som underlättar dina studier och ditt välmående.

Studenthälsan – när du behöver råd eller hjälp med din hälsa

Har du funderingar, frågor eller problem som rör din hälsa eller studiesituation? Du är alltid välkommen att vända dig till Studenthälsan.

Stöd för dig som har funktionsnedsättning

För dig med funktionsnedsättning finns extra stöd och hjälp att få under studietiden. Kontakta oss i god tid inför dina studier, så tar vi tillsammans fram lösningar som kan passa. 

Servicecenter – frågor om Högskolan och studier

På Servicecenter får du svar på det mesta som rör Högskolan och högskolestudier. Vi hjälper dig bland annat med frågor om utbildningsutbud, intyg, antagning, examen, högskoleprov och hur du hittar till olika lokaler.

Studie- och karriärvägledning

Har du funderingar eller idéer kring studier, yrken och karriär? Högskolans studie- och karriärvägledare kan vara ett värdefullt bollplank och en samtalspartner när du ska välja din utbildning eller planera dina studier. 

Skrivpunkten – för dig som behöver stöd i ditt skrivande

Till Skrivpunkten kan du vända dig för att få hjälp med frågor som rör texter och skrivande.

Högskolebiblioteket – hjälp med informationssökning

På högskolebiblioteket finns mycket du behöver i studierna, som litteratur, tidskrifter och olika typer av databaser. Våra duktiga bibliotekarier kan hjälpa dig att hitta det du söker.

Studentliv

Det finns många sätt att engagera sig som student, till exempel genom att jobba som högskoleambassadör eller gå med i en av alla föreningar som finns inom Högskolan.

Studentinkubatorn – för dig som vill starta eget

Har du en affärsidé och har funderingar på att starta eget? Vid Högskolans studentinkubator får du stöd med att forma dina idéer till projekt eller företag.

Sidan uppdaterad 2018-09-20