Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Studera på högskolan

Att läsa på högskola skiljer sig från studier på gymnasiet eller komvux. Du har större eget ansvar för dina studier, men också större frihet.

På högskola förväntas du från första stund att ta ett stort eget ansvar för dina studier. Undervisningen är oftast mindre schemalagd än på gymnasiet, du måste plugga mer självständigt och läsa in kurslitteraturen på egen hand.

Program och fristående kurser

All högskoleutbildning är uppbyggd av kurser. Ett program består av en kombination av kurser som leder till en examen. Programmen är ofta 180 högskolepoäng (tre års studier) eller längre. Väljer du att läsa fristående kurser har du större möjlighet att själv styra vilken profil du vill ha på din utbildning, men måste själv se till att du samlar rätt antal poäng för att få ut en examen.

Att läsa på distans

Utbildningar på distans är ett flexibelt sätt att läsa. Den mesta av undervisningen sker då via internet, och det innebär att du inte blir så bunden till en viss tid eller plats. En del distanskurser har inga träffar alls på Högskolan, en del har några obligatoriska delar på campus per termin som du måste närvara på. Läs mer om vad som gäller vid varje program eller kurs.

Utlandsstudenter på Maldiverna

Plugga utomlands

Som student hos oss har du möjlighet att tillbringa en del av din utbildning i ett annat land. Det ger inte bara erfarenheter för livet – det ser också bra ut i ditt cv när det är dags att söka jobb!

Vi erbjuder många möjligheter för dig som vill studera en termin eller två på ett utländskt lärosäte eller till exempel göra din praktik utomlands. Vi har utbytesavtal och samarbeten med ett 50-tal universitet runt om i världen. Mer information om utlandsstudier hittar du under sidorna för befintliga studenter.

Heltids- och deltidsstudier

Studerar du på heltid får du räkna med att lägga i genomsnitt 40 timmar i veckan på till exempel schemalagd undervisning, grupparbeten och egna studier. Men tiden kan variera under terminen och beroende på vilken utbildning du läser. Heltidsstudier motsvarar 30 högskolepoäng per termin. 

Vill du läsa på deltid kan du söka en kurs som går på halv- eller kvartsfart. De motsvarar 15 respektive 7,5 hp per termin. Undervisningen kan då vara förlagd till sen eftermiddagstid eller kvällstid.

Sidan uppdaterad 2018-09-10