Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Samhälls- och beteendevetenskap

Där det finns människor och organisationer – där behövs kunskap om just människor och organisationer och om hur dessa formar samhället. Väljer du samhälls- eller beteendevetenskap lär du dig varför människor tänker och agerar som de gör, som individer och i grupp.

Är du intresserad av idrott, motion och hälsa? Högskolan i Halmstad utbildningar inom området är välkända. Du kan till exempel läsa psykologi med inriktning idrott och motion eller satsa på en karriär som hälsopedagog. Vi har även ett program som bara vänder sig till professionella elitidrottare!

Tänker du dig en framtid inom organisation, ledarskap eller socialt arbete kan du till exempel läsa till arbetsvetare, beteendevetare eller utvecklingssociolog. Är du intresserad av politik, makt, medier och kommunikation? Satsa på en framtid som statsvetare, kommunikatör eller samhällsanalytiker.

Vi har dessutom fristående kurser inom arbetsvetenskap, folkhälsovetenskap, genus- och etnicitetsfrågor, handikappvetenskap, internationella relationer, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, psykologi, sociologi, socialpsykologi, socialt arbete och statsvetenskap. 


Sidan uppdaterad 2018-11-14