Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Lärare

Som lärare har du ett yrke som berör många. Som lärare har du också en viktig uppgift i samhället: att utveckla, stimulera, vägleda och forma morgondagens medborgare. Här ges möjligheten att vara med och påverka framtiden i en föränderlig värld.

På Högskolan i Halmstad kan du läsa till lärare för förskolan, grundskolan och gymnasiet. Du läser bland annat didaktik, ledarskap, lärandeteorier och eventuella ämnesstudier – och varvar dina teoretiska studier med praktik. Vi har en väl fungerande VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och kopplingen till verksamheten vid skolor och förskolor går som en röd tråd genom utbildningen.

Har du tidigare studerat naturvetenskap, matematik eller teknik på högskola och funderar på att bli lärare? Då kan du läsa vår Kompletterande pedagogisk utbildning – KPU.

Att kunna inspirera andra är
en viktig kompetens


Sidan uppdaterad 2018-11-14