Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-12-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Här börjar framtiden!

Bild Smart-cities Smart-energy Framtidens klassrum Info-teknologi Självkörande fordon Hälsa och livstil Digital inovation Vård Innovationsvetenskap Hälsoteknik Hållbarhet

Smarta städer och samhällen

Ett av Högskolans profilområden är "smarta städer och samhällen". Just nu ligger fokus på smart mobilitet. Dels handlar det om självkörande fordon, till exempel självkörande truckarlänk till annan webbplats, dels handlar det om hur man ska planera ett samhälle smart, utifrån människorna som bor där. En viktig aspekt är att en stad blir smart för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.

På Högskolan i Halmstad finns en smart, fullt utrustad lägenhetlänk till annan webbplats uppkopplad med sensorer och annan teknik, allt i forskningssyfte. Forskningen kan exempelvis användas för att utveckla tjänster och produkter som skapar trygghet för den boende.

Andra forskningsprojekt inom området är det digitala utomhusgymmet – ett forskningsprojekt i samarbete med privata och offentliga aktörer.

Smart energi

Smart energi är en del av Högskolans profilområde "smarta städer och samhällen", och som handlar om morgondagens energiproduktion och energisystem. Området spänner över många ämnesområden på Högskolan i Halmstad, bland annat banbrytande optiska sensorerlänk till annan webbplats inom nanoteknik, och forskning för att förutspå elavbrottlänk till annan webbplats. Det sistnämnda något som görs tillsammans med det Halmstads energibolag HEM.

En utbildning som nära knyter an till temat smart energi är Energiingenjör – förnybar energi, 180 hp.

Framtidens klassrum

Hur ska framtidens klassrum se ut? Ska det ens heta klassrum? Den och andra frågor kopplade till skolan arbetar forskare och studenter tillsammans med aktörer inom skola, teknik och möbelindustrin med i ett projekt i ett av Högskolans labb – Digitalt laborativt centrum – där också bland andra studenter från lärarutbildningarna håller till. På Högskolans kampanjsajt framtidensklassrum.hh.selänk till annan webbplats kan du utforska hur lärarstudenter på Högskolan utbildas i den digitala tekniken för framtidens klassrum.


Informationsteknologi

Informationsteknologi finns i dag i princip överallt. Det är också ett av Högskolans spetsforskningsområden, med forskning om bland annat sociala robotarlänk till annan webbplats och intelligenta systemlänk till annan webbplats i exempelvis självkörande fordon. Vi har så klart också många utbildningar inom området, IT-forensik och informationssäkerhet, 180 hp och civilingenjörsutbildningar är enbart ett par exempel. Labbmiljön Elektronikcentrum i Halmstad är knuten till utbildningarna och forskningen.

Ofta arbetar studenter från olika utbildningar tillsammans för att lösa problem. Så var fallet när ingenjörer från programmen data, elektro och mekatronik gick samman för lösa utmaningen hur VR-teknik kan användas för att utveckla en simulator för utbildning av grävmaskinister. Uppdragsgivare var Region Halland och Digitalt laborativt centrum på Högskolan var bas för projektet.

Självkörande fordon

Högskolan i Halmstads forskning ligger i framkant inom intelligenta system och fordon som kommunicerar med varandra i realtid. 2016 vann Team Halmstad, med sex studenter på masterprogrammet i inbyggda och intelligenta system från Högskolan, den prestigefyllda internationella tävlingen Grand Cooperative Driving Challenge (GCDC)länk till annan webbplats.

Hälsa och livsstil

Hälsa och livsstil är ett av Högskolans forskningsområden och det finns både magister- och masterutbildningar inom området. Att Högskolan verkligen brinner för hälsa och livsstil märks inte minst när du besöker nya Health Lab som rymmer lokaler för såväl vård och omsorg som hälsa och livsstil. Från och med 2018 har dessutom Riksidrottsförbundet utsett Högskolan i Halmstad till ett Riksidrottsuniversitet.

Grundutbildningsprogram inom området är Hälsopedagogiskt program, 180 hp, Psykologi – inriktning idrott och motion, 180 hp, Professionell idrottskarriär och arbetsliv, 180 hp och Biomedicin – inriktning träningsfysiologi, 180 hp. Alla utbildningar inom samhälls- och beteendevetenskap och vård ger behörighet till vidare studier på magister och masternivå inom hälsa och livsstil.

Digital innovation

Att studenter inom informatik studerar hur digitala lösningar kan utvecklas för att passa användarnas behov är kanske inte så konstigt. Men faktum är att digitalisering är ett lika hett ämne inom exempelvis Högskolans lärar- och humaniorautbildningar. Hur kan exempelvis digitala hjälpmedel användas i en pedagogisk situation? Hur kan arrangörer av kulturevenemang använda sig av digitala plattformar för att nå ut till en bredare publik på ett hållbart sätt?

Som ett nav i det hela finns Digitalt laborativt centrum där många olika utbildningar och ämnesområden smälter samman i ett gemensamt syfte.

Vård och omsorg

Med stort forskningsfokus på hälsa och livsstil är det inte konstigt att Högskolan i Halmstad också har många utbildningar inom området. En hörnpelare är så klart Högskolans populära sjuksköterskeutbildning och specialistsjuksköterske­utbildningar. Men det finns många andra utbildningar som knyter an till ämnesområdet, till exempel Organisering och ledning av arbete och välfärd, 180 hp, Samhällsförändring och social hållbarhet, 180 hp och Förskollärarutbildning, 210 hp.

Många av dessa utbildningar är också knutna till Health Lab. I labbet kan studenter, forskare och Högskolans samverkanspartner utforma, pröva och simulera arbetssätt – i miljöer som gör att det känns som på riktigt.

Innovationsvetenskap

Det innovativa lärosätet har så klart Innovationsvetenskap som ett av sina forskningsområden, men på Högskolan i Halmstad är innovation så mycket mer. Innovation och entreprenörskap finns i Högskolans DNA och genomsyrar såväl ekonom- som ingenjörsutbildningar. Exempelvis har ett av Högskolans flaggskepp – Utvecklingsingenjörsprogrammet, 180 hp – en unik sammansättning av industriell ekonomi med inriktning på produkt- och affärsutveckling. För den som vill starta eget företag finns gott om förutsättningar genom Högskolans inkubator H5 Student. Andra möjligheter för den som vill prova nya saker är prototypverkstaden och 3D-tekniklabbet Fab Lab, ett labb som också företag kan utnyttja som hjälp i sin produktutveckling.

Hälsoinnovation och hälsoteknik

Den mesta forskningen inom hälsa och livsstil bedrivs med medel från Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) och externa samproduktionspartner. Vi kallar det hälsoinnovation och det är ett av Högskolans två övergripande profilområden. Högskolan fokuserar mycket av sin forskning på hållbar uppväxtlänk till annan webbplats och hållbart åldrandelänk till annan webbplats. Det kan exempelvis innebära forskning om hur äldre människor ska kunna bo kvar längre hemma genom att göra hemmiljön tryggare, med bättre hjälp, stöd och tillsyn. Det kan också innebära att stödja sjuka barn att ta kommandot över sina liv. Ett sådant exempel är appen Give Me a Break, ett digitalt kamratstöd för barn med cancer. Några av Högskolans utbildningar kan läsas med hälsoinnovation som kompletterande inslag.

Projekt i direkt samarbete med omvärlden bedrivs ofta inom Hälsoteknikcentrum Hallandlänk till annan webbplats där privata och offentliga aktörer, med stöd av Högskolan, Region Halland och de halländska kommunerna, tillsammans utvecklar nya produkter och tjänster inom hälsoteknik.

Hållbarhet

Mycket av Högskolans verksamhet kretsar kring hållbarhet i bred bemärkelse. Högskolan forskar och utbildar inom social hållbarhetlänk till annan webbplats. Och inom ekonomisk hållbarhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det första du tänker på är kanske miljömässig hållbarhet, ett område som Högskolan också bedriver forskning och utbildning inom. Bland annat genom projekt Arena Grön tillväxtlänk till annan webbplats och programmet Naturvård och artmångfald, 180 hp.

Hållbarhet är också en naturlig del profilområdet "smarta städer och samhällen".

Sidan uppdaterad 2018-12-05