Sök

Tillsammans skapar vi framtiden – kampanj HT22

Varför ska en student välja att studera vid just Högskolan i Halmstad? Jo, för att vi är ett ungt och innovativt lärosäte som rustar våra studenter för framtiden, med toppmoderna och digitala labb- och lärandemiljöer, i nära samverkan med arbetslivet, och med möjlighet att studera och forska inom vår innovationsprofil.

Det är essensen i Högskolans rekryteringskampanj för läsåret 2022/2023. Kampanjen är tydligt förankrad i Högskolan i Halmstad och forskningen som bedrivs här. Kampanjidén utgår från Högskolans profil som innovativt lärosäte och vad det innebär ur Högskolans perspektiv. Bland annat tas ämnesöverskridande samverkan, där summan blir större än de ingående delarna, upp som en del av Högskolans framgångsrecept för nytänkande.

Kampanjen syns under vintern och våren 2022 i Halland och stora delar av Sydsverige och består av kampanjfilm och annonser. Filmen visas i digitala kanaler och annonserna visas bland annat i digitala kanaler. Högskolans studenter och anställda är med i både film och bild. Både film och annons avslutas med devisen ”Tillsammans skapar vi framtiden – plugga på en innovativ högskola där olika perspektiv möts”.

Film

I filmen visas campus och Högskolans labbmiljöer tillsammans med en voice over som försöker sätta ord på vad innovation innebär för Högskolan i Halmstad. Filmen beskriver på ett känslosamt vis hur en innovationsprocess kan ta form med hjälp av gränsöverskridande samarbete och hur vägen framåt inte alltid är utan hinder.

Annons

I annonserna visas specifika forskningsprojekt där två saker som vid första anblick inte verkar höra ihop har lett fram till någonting nytt. Både text och bild hjälper till att skapa dynamik och förstärka det iögonfallande budskapapet. Exempelvis ställs frågan om ingenjörer behöver månstoft för att bygga hållbart. Totalt finns fyra annonsutformningar som alla är forskningsprojekt som är lite dragna till sin spets.

Behöver ingenjörer månstoft för att bygga hållbart – Högskolan i Halmstad annons
Behöver fotbollsstjärnor blunda för att göra mål – Högskolan i Halmstad annons
Behöver robotar skapa konst för att bli kära – Högskolan i Halmstad annons
Behöver sjuksköterskor läsa romaner för att förstå sina patienter – Högskolan i Halmstad annons