Språk, textbearbetning och digital kommunikation

180 hp

Är du intresserad av språk och kommunikation? Vill du arbeta med att skriva, anpassa och förbättra texter för olika ändamål och publikationskanaler? Då är ­programmet Språk, textbearbetning och digital kommunikation utbildningen för dig.

”Det bästa med programmet är att vi får möjlighet att skriva väldigt mycket. Vi har väldigt kunniga lärare och får chans att riktigt ’nörda ner oss’ i språket. Och så har vi verkligen härlig sammanhållning i klassen.”

David Sveder, student på Språkvetarprogram – inriktning textbearbetning (programmet heter nu Språk, textbearbetning och digital kommunikation)

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning i moderna studiemiljöer, tillsammans med engagerade lärare och studenter. Du har till exempel tillgång till en av Högskolans senaste satsningar, Digitalt laborativt centrum (DLC). Detta är en digital, kreativ miljö med fokus på lärande, kreativitet och kultur.

Kurser och kompetenser i fokus

Språket är människans viktigaste verktyg för att förmedla information, skapa framgångsrika sociala relationer och förstå omvärlden. Den ökande globaliseringen och digitaliseringen ställer dessutom allt högre krav på tydlig, sökbar och tillgänglig kommunikation. Därför är kompetens inom språk och textbearbetning idag efterfrågad inom många sektorer i samhället.

Programmet Språk, textbearbetning och digital kommunikation ger dig både bredd och djup. Du utvecklar din förmåga att formulera ett budskap på ett tydligt, korrekt och strategiskt tilltalande sätt. Det kan till exempel handla om att anpassa texter till olika läsare och till olika kanaler, såsom trycksaker, sociala medier och andra digitala plattformar. Du lär dig också att kombinera ord och bild på ett effektivt sätt, att skapa undertexter för film samt att hantera och sammanfatta stora textmassor.

Inför den andra terminen inriktar du dig på antingen svenska språket eller engelska, och du får sedan under tre terminer en bred språkutbildning som ger både teoretiska och praktiska kompetenser. Under en av terminerna arbetar du till stor del i projektform. Detta ger dig chansen att träna ännu mer inför ditt kommande yrkesliv.

Programmet avslutas med fördjupningskurser inom bland annat globalisering, hållbarhet och det offentliga rummet.

Specialisera dig med valbara kurser

Under utbildningen kan du profilera dig genom olika val. Till exempel väljer du om du vill specialisera dig på svenska eller engelska. Under den sista terminen ingår dessutom två valbara profileringskurser, där du får möjlighet att spetsa din utbildning i enlighet med just dina framtidsplaner.

Samverkan med arbetslivet

I Språk, textbearbetning och digital kommunikation ingår fem veckors praktik, liksom löpande studieuppgifter som ger kontakt med arbetslivet. Under praktiken utför studenten ett utvecklingsprojekt kopplat till den aktuella arbetsplatsens kommunikation.

Kontakta en student

Har du frågor om hur det är att studera Språk, textbearbetning och digitala kommunikation på Högskolan i Halmstad? Då kan du ställla dina frågor direkt till Emelie Erlandsson, som går programmet just nu. E-post till Emelie: emeerl18@student.hh.se

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start VT21.

(1) ingår i huvudområdet svenska språket

(2) ingår i huvudområdet engelska

År 1

Termin 1

 • Introduktion till språk, textbearbetning och digital kommunikation, 7,5 hp
 • Grundläggande textbearbetning, 7,5 hp
 • Texttyper och textanalys, 7,5 hp
 • Språkbaserade digitala kommunikationsformer, 7,5 hp

Termin 2

 • Svenska språket (1)
  • Svenska språket: svenska språket i Sverige och världen, 7,5 hp
  • Svenska språket: svenska språkets struktur, 7,5 hp
  • Svenska språket: texter och samtal, 7,5 hp
  • Svenska språket: professionellt skrivande och retorik, 7,5 hp

eller

 • Engelska (2)
  • Introduktion till engelsk språkvetenskap, 6,5 hp
  • Kultur, text och teori I, 6,5 hp
  • Grammatik och översättning, 6,5 hp
  • Kultur, text och teori II, 6,5 hp
  • Uppsats, 4 hp

År 2

Termin 3

 • Svenska språket (1)
  • Svenska språket: svenska språket genom tid och rum, 7,5 hp
  • Svenska språket: namn i språk och samhälle, 7,5 hp
  • Svenska språket: språklig variation och identitetskonstruktion, 7,5 hp
  • Svenska språket: språkvetenskapligt projekt, 7,5 hp

eller

 • Engelska (2)
  • Engelsk fonetik och fonologi, 6 hp
  • Brittisk litteraturhistoria: Arthuriana 1135–2000, 6 hp
  • Amerikansk litteraturhistoria: Modernismen och Harlem Renässansen, 6 hp
  • Grammatik, 6 hp
  • Uppsats med seminarieverksamhet, 6 hp

Termin 4

 • Svenska språket (1)
  • Svenska språket: språkvetenskapliga teorier och metoder, 7,5 hp
  • Svenska språket: valbar fördjupningskurs, 7,5 hp
  • Svenska språket: uppsats med seminarieverksamhet, 15 hp

eller

 • Engelska (2)
  • Språkvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
  • Skönlitteratur och litterär teori och metod, 7,5 hp
  • Självständigt arbete, 15 hp

År 3

Termin 5

 • Avancerad textbearbetning, 7,5 hp
 • Undertextning i teori och praktik, 7,5 hp
 • Kommunikationsstrategier, 7,5 hp
 • Praktik med fördjupningsprojekt, 7,5 hp

Termin 6

Valbara kurser (15 hp):

 • Svenska språket
  • Svenska språket: svenska språket i Sverige och världen, 7,5 hp
  • Svenska språket: svenska språkets struktur, 7.5hp
 • Engelska
  • Grammatik och översättning, 7,5 hp
  • Kultur, text och teori I, 7,5hp eller Kultur, text och teori II, 7,5 hp (varierar från termin till termin)

alternativt

 • Utlandsstudier, 15 hp

Obligatoriska kurser (15 hp):

 • Global kultur och hållbart språk, 7,5 hp
 • Kommunikation i det offentliga rummet, 7,5 hp

Språk, textbearbetning och digital kommunikation hette tidigare Språkvetarprogrammet – inriktning textbearbetning.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i svenska språket eller engelska.

Arbetsliv

Efter Språk, textbearbetning och digital kommunikation finns en mängd möjligheter på arbetsmarknaden. Din expertis blir alltmer värdefull i takt med den ökande globaliseringen och digitaliseringen, vilka skapar ett växande behov av tydlig och sökbar kommunikation och fördjupad förståelse för språkets betydelse i samhället.

Våra tidigare studenter arbetar exempelvis på reklambyrå, pressavdelning, webbyrå, kommunikationsföretag, översättningsbyrå, webbtidning eller myndighets, företags eller annan organisations kommunikationsavdelning . Din yrkesroll ger också goda möjligheter att driva eget företag och ta frilansuppdrag.

Studera utomlands

På programmet Språk, textbearbetning och digital kommunikation kan du välja att läsa utomlands under en halv termin. Högskolan i Halmstad har ett omfattande internationellt utbyte med lärosäten jorden runt. Länder som studenterna valt att studera i är exempelvis Kina, Korea, USA, Kanada och Belgien. Att studera utomlands ger många värdefulla erfarenheter som gör dig än mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Genom våra utbytesavtal kommer även utländska studenter till oss, vilket sätter en internationell prägel på Högskolan.

Mer information

Antagningspoäng våren 2020

(Programmet hette tidigare Språkvetarprogram – inriktning textbearbetning)

BI: *

BII: *

HP: *

SA: *

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Möt våra studenter

Möt våra lärare och forskare

VT 2021 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

21303

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Engelska 6 (områdesbehörighet A2). Eller: Engelska B (områdesbehörighet 2).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela