Sök

Samhällsförändring och social hållbarhet

180 hp

Som sociolog med inriktning social hållbarhet tar du dig an några av vår tids viktigaste samhällsutmaningar. Du arbetar med att skapa social hållbarhet genom ett fokus på aktuella samhällsfrågor som rör människors livsvillkor, välfärd, jämlikhet, jämställdhet, rättvisa, gemenskap och delaktighet.

Symbolen för Common Core bredvid texten "Denna utbildning ingår i Common Core". Illustration.

Om utbildningen

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT22. Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan med kurslitteratur. Observera att du behöver skrolla nedåt på sidan du kommer till för att hitta kursplanen.

* ingår i huvudområdet sociologi

År 1

År 2

 • Sociologisk teori, 15 hp *
 • Vetenskaplig metod och uppsats, 15 hp *
 • Social hållbarhet i organisationer, 13 hp *
 • Social hållbarhet i teori och praktik, 13 hp *

Valbara kurs:

 • En kurs á 4 hp ur Högskolans Common Core-utbud

År 3

 • Projektdrivet socialt hållbarhetsarbete, 11 hp
 • Projektarbete, genomförande och redovisning, 15 hp
  eller:
 • Social hållbarhet i arbetslivet, 11 hp
 • Verksamhetsförlagda studier i social hållbarhet, 15 hp
 • Sociologisk teori och kvalitativ metod, 15 hp *
 • Examensarbete i sociologi, 15 hp *

Valbar kurs:

 • En kurs á 4 hp ur Högskolans Common Core-utbud

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i sociologi.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka Magisterprogram i nordisk välfärd, 60 hp, Masterprogram i Hälsa och livsstil, 120 hp på Högskolan i Halmstad.

Arbetsliv

Som sociolog spelar du en viktig roll inom många områden som kräver kunskaper om människor och sociala processer. Du kan till exempel arbeta med socialt hållbarhet, samhällsanalyser, utredningar, jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Profilämnena samhällsförändring och social hållbarhet ger dig en spetskompetens som är särskilt eftertraktad både inom privat och offentlig sektor. I ett arbetsliv som blir alltmer projektorienterat finns det också ett stort behov av dina praktiska färdigheter i projektledning och utrednings- och förändringsarbete. Möjliga arbetsplatser är kommuner och regioner som är ålagda att arbeta med hållbarhetsfrågor samt privata företag, ideella organisationer varav många arbetar med Corporate Social Responsibility som är närbesläktat med social hållbarhet. Tidigare studenter arbetar bland annat som social hållbarhetsstrateg, samhällsvägledare, verksamhetsutvecklare och hållbarhetsassistent.

Studera utomlands

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng hösten 2021

BI: 15,48

BII: 15,71

HP: 0,40

SA: -

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

Bra länkar

HT 2022 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12805

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela