Samhällsförändring och social hållbarhet

180 hp

Som sociolog med inriktning social hållbarhet arbetar du med aktuella samhällsfrågor som berör människors livsvillkor, välfärd, jämlikhet, jämställdhet, rättvisa, gemenskap och delaktighet. En rad samhälls­utmaningar utmärker vår tid och ger dig kompetens att utreda och analysera brister i den sociala hållbarheten. Du får kunskaper för att kunna skapa och kommunicera åtgärder för att stärka social hållbarhet i olika sammanhang.

Symbolen för Common Core bredvid texten "Denna utbildning ingår i Common Core". Illustration.

Om utbildningen

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT20.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

* ingår i huvudområdet sociologi

År 1

År 2

 • Sociologisk teori, 11 hp *
 • Forskningsprocessen och uppsats, 15 hp *
 • Publik sociologi och aktionsforskning, 6,5 hp *
 • Rätten till staden och civilsamhället, 6,5 hp *
 • Arbetsliv och organisation, 6,5 hp *
 • Social hållbarhet i teori och praktik, 6,5 hp

Valbara kurser:

 • Två kurser á 4 hp ur Högskolans Common Core-utbud

År 3

 • Projektdrivet socialt hållbarhetsarbete, 11 hp
 • Projektarbete, genomförande och redovisning, 15 hp
 • Sociologisk teori och metod, 15 hp *
 • Sociologiskt examensarbete, 15 hp *

Valbar kurs:

 • En kurs á 4 hp ur Högskolans Common Core-utbud

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i sociologi.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka Magisterprogram i nordisk välfärd, 60 hp, Masterprogram i Hälsa och livsstil, 120 hp på Högskolan i Halmstad samt masterprogram i sociologi vid andra lärosäten (där ytterligare behörighetskrav kan förekomma).

Arbetsliv

Sociologer spelar en viktig roll inom många områden där man behöver ha kunskaper om människor och sociala processer. Du kan till exempel arbeta med socialt hållbarhetsarbete, samhällsanalyser, utredningar, jämställdhets- och mångfaldsarbete. Du kommer att ha en kärnkompetens som är efterfrågad både inom privat sektor och inom offentlig sektor, eftersom myndigheter har i uppdrag av regeringen att arbeta med hållbarhetsfrågor. Möjliga arbetsplatser är kommuner och regioner, undersökningsinstitut, personalavdelningar och verksamheter inom kultursektorn.

Profilämnena samhällsförändring och social hållbarhet ger dig en spetskompetens som är särskilt eftertraktad eftersom de här frågorna blir allt viktigare och får allt större utrymme i samhället. I ett arbetsliv som blir alltmer projektorienterat finns det ett stort behov av dina praktiska färdigheter i projektledning, utrednings- och förändringsarbete.

Studera utomlands

På programmet Samhällsförändring och social hållbarhet kan du välja att genomföra termin fem helt eller delvis utomlands. Du ordnar det på egen hand i samråd med lärarna.

Högskolan i Halmstad har ett stort internationellt utbyte med lärosäten runt hela världen. Du som vill genomföra en fältstudie i ett utvecklingsland kan göra det med hjälp av Minor Field Studies-stipendier (MFS). Att studera utomlands ger värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Högskolan får också en internationell atmosfär tack vare att utländska studenter kommer till oss genom våra utbytesavtal.

Mer information

Antagningspoäng hösten 2020

BI: 14,56

BII: 14,76

HP: 0,20

SA: -

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla sökande i urvalsgruppen blev antagna.

HT 2020 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12805

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela