Kultur och samhällsutveckling

180 hp

Som kulturvetare kan du bidra till en hållbar utveckling för samhälle och miljö, med hjälp av fördjupade insikter om kulturens betydelse för människan. Det handlar till exempel om hur värderingar och idéer påverkar vår syn på ny teknik och kunskap. På programmet Kultur och samhällsutveckling vässar du din kreativitet och kommunikation samtidigt som du skaffar effektiva verktyg från både humaniora och samhällsvetenskap.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

Kultur och samhällsutveckling är ett program med en tydlig profil. Vi fokuserar på samspelet mellan människor. Vi studerar också relationen mellan människa och teknik och de ständigt pågående förändringarna inom teknik, samhälle och kultur.

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning. Du varvar teori med utforskande projektarbeten i Högskolans moderna labbmiljöer. Digitalt laborativt centrum (DLC) är en sådan kreativ miljö för lärande, kommunikation och kultur. Här får du förutsättningar och digitala redskap att hantera utmaningar i dagens arbetsliv och i framtida yrken.

Kurser och kompetenser i fokus

Programmet Kultur och samhällsutveckling har kulturstudier som bas. Denna bas ger dig kunskap om världsbilder, livsstilar och teknikens utveckling som du sedan självständigt kombinerar och tillämpar. Utbildningen behandlar aktuella frågor inom områden som hälsa och miljö, smarta städer och samhälle och sociala medier. Dessutom studeras förändringar inom kunskapsutveckling och databehandling.

Du får insikt i hur värderingar, normer och föreställningar påverkar hur människor löser problem. Du tränar dig i att verka i samhället och i att analysera samhällsfenomen med hjälp av verktyg från humaniora och samhällsvetenskap, exempelvis för social och ekologisk hållbar utveckling.

Du utvecklar din förmåga att kritiskt och hållbart hantera den moderna tekniken med dess möjligheter och utmaningar för bildanalys och berättande. Bland annat lär du dig om hur teknik, retorik och estetik påverkar vårt sätt att kommunicera genom storytelling, visualisering och VR (virtuell verklighet).

Samverkan med arbetslivet

Redan under studietiden får du tillämpa dina kunskaper och färdigheter i direkt koppling till arbetslivet. Programmet inkluderar till exempel en sju veckor lång praktikkurs med projektplanering på en arbetsplats.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på plustecknet under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start VT20.

Kursernas ordning inom programmetPDF

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

År 1

Termin 1

Introduktion till kulturstudier 7,5 hp

Tradition och innovation i kultur och samhälle 7,5 hp

Materiell, visuell och digital kultur 7,5 hp

Identitet, mångfald och likvärdighet 7,5 hp

Termin 2: Kunskap och världsbilder I

Kunskapsideal och verklighetsuppfattning 10 hp

Literacy, lärande och utbildningspolitik 10 hp

Retorik och multimodal kommunikation 10 hp

År 2

Termin 3: Livsstil och sociala relationer I

Identitet, livsstil och normer 10 hp

Kultur, miljö och teknikutveckling 10 hp

Kroppens och hälsans estetik 10 hp

Termin 4: Kunskap och världsbilder II

Mediekritik, kommunikationsteknik och marknadsföring 10 hp

Kulturproduktion, politik och ekonomi 10 hp

Praktik och projektledning 10 hp

År 3

Termin 5: Livsstil och sociala relationer II

Stat, stad och landsbygd 10 hp

Globalisering, rumsliga relationer och rörelser 10 hp

Demokrati, teknik och innovation 10 hp

Termin 6

Vetenskapsteori och forskningsmetodik 7,5hp

Fördjupning i aktuella forskningsperspektiv 7,5 hp

Examensarbete 15 hp

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i kulturstudier.

Arbetsliv

Efter utbildningen Kultur och samhällsutveckling kan du arbeta med kulturproduktion, kulturförmedling, marknadsföring, projektledning, kommunikation och verksamhetsutveckling. Din arbetsplats kan finnas inom offentlig såväl som privat sektor.

Högskolans unika profil på Kultur och samhällsutveckling gör dig väl rustad för olika uppdrag och arbetsuppgifter, vare sig det är i existerande yrken eller i roller som du själv utformar.

Studera utomlands

Att studera utomlands ger många värdefulla erfarenheter som gör dig än mer attraktiv på arbetsmarknaden. På programmet Kultur och samhällsutveckling kan du välja att genomföra en del av dina studier utomlands under termin 4 eller 5. Högskolan i Halmstad har ett omfattande internationellt utbyte med lärosäten.

Genom våra utbytesavtal kommer även utländska studenter till oss, vilket sätter en internationell prägel på Högskolan.

Mer information

Antagningspoäng våren 2019

BI: *

BII: *

HP: *

SA: *

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

VT 2020 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

21302

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1). Eller: Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A1).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela