Kultur och samhällsutveckling

180 hp

Som kulturvetare kan du bidra till en hållbar utveckling för samhälle och miljö, med hjälp av fördjupade insikter om kulturens betydelse för människan. Det handlar till exempel om hur värderingar och idéer påverkar vår syn på ny teknik och kunskap. På programmet Kultur och samhällsutveckling vässar du din kreativitet och kommunikation samtidigt som du skaffar effektiva verktyg från både humaniora och samhällsvetenskap.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning tillsammans med engagerade lärare och studenter. Vårt fokus på samspelet mellan människor och förändringar inom teknik, samhälle och kultur ger programmet Kultur och samhällsutveckling en unik profil i relation till andra jämförbara utbildningar.

Du kommer att varva teori med projektarbeten och kreativt utforskande i Högskolans moderna labbmiljöer, till exempel Digitalt laborativt centrum (DLC). Detta är Högskolans digitala, kreativa miljö med fokus på lärande, kreativitet, kommunikation och kultur. Här får du redskap och förutsättningar att möta de förväntningar som du ställs inför på framtida arbetsplatser och i framtidens yrken.

Kurser och kompetenser i fokus

Programmet Kultur och samhällsutveckling har kulturstudier som bas. Utifrån denna skapar du din egen unika profil genom att kombinera kunskap om världsbilder, livsstilar och teknikens utveckling. Utbildningen berör aktuella frågor såsom hälsa och miljö, smarta städer och samhällen, sociala medier samt förändringar inom kunskapsutveckling och databehandling.

Under utbildningen tränar du på att analysera och agera i samhället med hjälp av verktyg från humaniora och samhällsvetenskap, exempelvis för social och ekologisk hållbar utveckling. Du får insikt i hur värderingar, normer och föreställningar påverkar hur människor löser problem.

Du lär dig också att förstå hur teknik, retorik och estetik påverkar vår kommunikation samt hur kunskap utvecklas och påverkar människors liv. Bland annat utvecklar du din förmåga att kritiskt och hållbart hantera den moderna tekniken med dess möjligheter och utmaningar. Bildanalys, visualisering, virtuell verklighet och artificiell intelligens är bara några exempel.

Samverkan med arbetslivet

Redan under studietiden får du tillämpa dina kunskaper och färdigheter i direkt koppling till arbetslivet. Programmet inkluderar till exempel en sju veckor lång praktikkurs med projektplanering på en arbetsplats.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start VT20.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

År 1

Termin 1

Introduktion till kulturstudier 7,5 hp

Tradition och innovation i kultur och samhälle 7,5 hp

Materiell, visuell och digital kultur 7,5 hp

Identitet, mångfald och likvärdighet 7,5 hp

Termin 2

Kunskapsideal och verklighetsuppfattning 10 hp

Literacy, lärande och utbildningspolitik 10 hp

Retorik och multimodal kommunikation 10 hp

År 2

Termin 3

Identitet, livsstil och normer 10 hp

Kultur, miljö och teknikutveckling 10 hp

Kroppens och hälsans estetik 10 hp

Termin 4

Mediekritik, kommunikationsteknik och marknadsföring 10 hp

Kulturproduktion, politik och ekonomi 10 hp

Praktik och projektledning 10 hp

År 3

Termin 5

Stat, stad och landsbygd 10 hp

Globalisering, rumsliga relationer och rörelser 10 hp

Demokrati, teknik och innovation 10 hp

Termin 6

Vetenskapsteori och forskningsmetodik 7,5hp

Fördjupning i aktuella forskningsperspektiv 7,5 hp

Examensarbete 15 hp

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i kulturstudier.

Arbetsliv

Efter utbildningen Kultur och samhällsutveckling kan du arbeta med kulturproduktion, kulturförmedling, marknadsföring, projektledning, kommunikation och verksamhetsutveckling. Din arbetsplats kan finnas inom offentlig såväl som privat sektor.

Högskolans unika profil på Kultur och samhällsutveckling gör dig väl rustad för olika uppdrag och arbetsuppgifter, vare sig det är i existerande yrken eller i roller som du själv utformar.

Studera utomlands

På programmet Kultur och samhällsutveckling kan du välja att genomföra en del av dina studier utomlands under termin 4 eller 5. Högskolan i Halmstad har ett omfattande internationellt utbyte med lärosäten jorden runt. Att studera utomlands ger många värdefulla erfarenheter som gör dig än mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Genom våra utbytesavtal kommer även utländska studenter till oss, vilket sätter en internationell prägel på Högskolan.

Mer information

Antagningspoäng våren 2019

BI: *

BII: *

HP: *

SA: *

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

VT 2020 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

21302

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1). Eller: Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A1).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela