Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare åk 7-9

90 hp

Med en bakgrund inom naturvetenskap, matematik och/eller teknik är du eftertraktad i skolans värld. Komplettera dina kunskaper och bli lärare, en stimulerande yrkesroll där du får fördjupa dig i dina favoritämnen och dela med dig till ungdomar. På kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vid Högskolan i Halmstad lär du dig att behärska de metoder och verktyg du behöver för att lyckas och trivas som lärare.

”Något av det bästa med utbildningen är att vi har mycket verksamhetsförlagd utbildning, från första till sista terminen. Det ger oss bra insyn i arbetslivet och vägledning och kontaktnät inför framtiden.”

Kriengsak Bunpuckdee, student på KPU

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

Utbildningen på Högskolan i Halmstad präglas av vår profilering som det innovationsdrivande lärosätet. Här får du en unik utbildning där samhällsutmaningar, samverkan och samtida relevans står i centrum. Du möter olika former av undervisning och examination, och du träffar andra studenter med en mångfald av lärorika erfarenheter.

Vi använder innovativa redskap och arbetsformer för att förbereda dig för ett arbete i framtidens skola. Du kommer exempelvis att ha tillgång till vår storsatsning Digitalt laborativt centrum (DLC), en högteknologisk miljö med fokus på lärande, kreativitet och kultur.

Kurser och kompetenser i fokus

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), ämneslärare åk 7–9, är en utbildning för dig som redan har ämneskunskaper inom naturvetenskap, matematik och/eller teknik och som vill arbeta med undervisning i årskurs 7–9.

På utbildningen får du rätt redskap och förutsättningar för att möta och inspirera eleverna i framtidens klassrum. Den utbildningsvetenskapliga kärnan inkluderar kunskaper som är centrala för läraryrket, exempelvis ledarskap, didaktik, demokrati, konflikthantering, etik, läraruppdraget, lärandeteorier och utvecklingsarbete.

Skolan är en föränderlig värld och nya krav tillkommer ständigt. Därför utvecklar Högskolan i Halmstad hela tiden innehållet i våra lärarutbildningar samtidigt som vi bibehåller en hög kvalitet.

Samverkan med arbetslivet

Studierna är tätt kopplade till arbetslivet, särskilt när du gör din verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en skola. Denna är länken mellan dina teoretiska kunskaper och ditt framtida yrkesarbete. VFU ger dig möjlighet att delta i det pedagogiska arbetet på skolor och att praktisera ämneslärarens olika arbetsuppgifter.

Din akademiska bakgrund

Utbildningen vänder sig till dig som har studerat SvB/Sv2B och En A, alternativt Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6 . Du ska också ha tidigare akademiska studier inom ämnena naturvetenskap, matematik och/eller teknik om 90 hp (inom ett av ämnena), alternativt 90+60 hp (inom två av ämnena) alternativt 90+45+45 hp (inom tre av ämnena).

Eftersom du skriver ett självständigt arbete om 15 hp inom KPU vid Högskolan i Halmstad, krävs inte motsvarande inom ett ämne för behörighet.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT21.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

Termin 1 – Läraryrkets yttre och inre villkor

Termin 2 – Att leda, dokumentera och analysera lärande

  • Att leda lärande, 15 hp (inklusive VFU, 6 hp)
  • Att utveckla bedömningskompetens, 15 hp (inklusive VFU, 7,5 hp)

Termin 3 – En skola på vetenskaplig grund

  • Att utveckla och forskningsanknyta praktiken, 15 hp (inklusive VFU, 7,5 hp)
  • Självständigt arbete, 15 hp

VFU = Verksamhetsförlagd utbildning

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en ämneslärarexamen med inriktning på arbete i årskurs 7–9, grundnivå eller avancerad nivå.

Arbetsliv

Kompletterande pedagogisk utbildning, ämneslärare åk 7–9, gör dig behörig att undervisa i naturvetenskapliga ämnen, matematik och/eller teknik i årskurserna 7–9. Du blir också behörig att undervisa i dessa ämnen i årskurserna 4-6 samt inom viss vuxenutbildning.

Det finns en stor efterfrågan på lärare inom naturvetenskap, matematik och teknik. En lärarutbildning i dessa ämnen ger dig mycket goda chanser till framtida arbete. Läraryrket är ett omväxlande och dynamiskt arbete där ingen dag är den andra lik. Som lärare har du en fantastisk möjlighet att påverka framtiden genom att inspirera och stimulera eleverna med dina ämneskunskaper.

Inom läraryrket finns olika karriärmöjligheter inom skolans värld. Rektorer har ofta en bakgrund som lärare. Dessutom ger en lärarutbildning kunskaper om ledarskap och lärande som är värdefulla i många yrken.

Studera utomlands

Eventuellt kan du göra ditt examensarbete utomlands, men det behöver i så fall arrangeras individuellt.

Kontakt

  • Frågor om studier – kontakta studie- och karriärvägledning
  • Behörighet, urval, antagning och övriga frågor – kontakta kpu@hh.se
  • Frågor om utbildningens innehåll – kontakta programansvarig: du hittar kontaktuppgifter i rutan med utbildningsinfo.

Mer information

Antagningspoäng hösten 2021

BI: *

BII: *

HP: *

SA: *

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

Bra länkar

HT 2021 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11306

Behörighetskrav:

SvB/Sv2B och En A alternativt Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6, samt akademiska studier inom ämnena naturvetenskap, matematik och/eller teknik om 90 hp (inom ett av ämnena), alternativt 90+60 hp (inom två av ämnena) alternativt 90+45+45 hp (inom tre av ämnena).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
HT 2022 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11306

Behörighetskrav:

Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3, Engelska 6 samt akademiska studier inom ämnena naturvetenskap, matematik och/eller teknik om 90 hp (inom ett av ämnena), alternativt 90+60 hp (inom två av ämnena) alternativt 90+45+45 hp (inom tre av ämnena).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela