Sök

AI, innovation och hållbarhet

180 hp

Vill du jobba med att stärka Sveriges välfärd och konkurrensfördelar med hjälp av artificiell intelligens – AI? Med en examen från programmet AI, innovation och hållbarhet kan du arbeta med att utveckla och använda AI för att hitta lösningar på samhällsutmaningar inom till exempel energiförsörjning och sjukvård. Programmet har tydliga kopplingar till FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, och kombinerar perspektiv från olika ämnesområden. Det gör att du lär dig att använda AI på ett etiskt, säkert och hållbart sätt.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning i moderna studiemiljöer, tillsammans med engagerade lärare och studenter.

Kurser och kompetenser i fokus

Programmets bas utgörs av kurser i Data Science, ofta med fokus på etik och mänskliga och sociala aspekter. Du får välja en av följande inriktningar: hälso- och sjukvård, energiteknik eller affärsutveckling. Du läser tre ämnesspecifika kurser, en per år, inom din valda inriktning, vilket ger dig möjlighet att praktiskt tillämpa dina kunskaper i Data Science.

Samverkan med arbetslivet

Högskolan i Halmstad har väl utvecklade samarbeten med både näringsliv och offentlig sektor. Utbildning och arbetsliv kopplas samman genom gästföreläsare och skarpa uppdrag, det vill säga uppgifter, inklusive din avslutande uppsats, som du genomför tillsammans med företag och organisationer som Högskolan samarbetar med.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen ger en kandidatexamen i Data Science.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka vidare till Högskolans Masterprogram i informationsteknologi.

Arbetsliv

Med en examen från programmet AI, innovation och hållbarhet är du rustad för att ta dig an en rad olika yrkesroller. Du kan till exempel jobba med system som samlar in, förbereder och analyserar data, visualiserar information och stödjer datadrivet beslutsfattande. I ditt arbete har du hela tiden med dig etiska aspekter för ansvarsfullt användande av data och AI.

Din valda inriktning ger dig spetskunskaper och en extra fördel på arbetsmarknaden.

Studera utomlands

Programmet genomsyras av ett internationellt perspektiv och en internationellt präglad miljö. Flera av programmets lärare har internationell erfarenhet och en stor del av undervisningen hålls på engelska. En del kurser är öppna för utbytesstudenter. Det finns goda möjligheter att studera utomlands vid något av Högskolans partneruniversitet. Du kan även välja att göra utbytesstudier efter avslutad utbildning.

Läs mer om att studera utomlands Länk till annan webbplats.

Till Högskolan kommer många utländska studenter genom utbytesavtal. Om du stannar i Halmstad under hela din studietid och vill uppleva mer av Högskolans internationella atmosfär har du möjlighet att bli mentor för en internationell student.

Kontakt

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

HT 2022 (Campus, Halmstad, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

13101

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b eller 3c.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela