Affärssystemprogrammet

180 hp

Som systemvetare och ekonom blir du attraktiv hos framtida arbetsgivare. Affärssystemprogrammet öppnar spännande karriärvägar för dig genom att kombinera de här två kompetenserna. Du gör en längre praktik under utbildningen. Du får tidigt en viktig kontakt med arbetslivet tack vare skarpa verksamhetsprojekt.

”Det blir inte bara att man sitter och läser, utan vi får komma ut till företag och praktiskt testa allting som vi har lärt oss.”

Elin Kjellsson, läser Affärssystemprogrammet, 180 hp

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning i moderna studiemiljöer, tillsammans med engagerade lärare och studenter.

Kurser och kompetenser i fokus

Både företag och offentlig sektor blir alltmer beroende av affärssystem som fungerar bra. Systemen används för att organisera, styra och följa upp allt som händer i en organisation.

På Affärssystemprogrammet lär du dig hur affärssystem fungerar och vilka möjligheter och begränsningar de har. Som systemvetare och ekonom behöver du kunna anpassa system och verksamhet till varandra och därför ger utbildningen en bra grund inom informatik och företagsekonomi. När du arbetar med projekt kombinerar du olika ämnen. Du tränar på att lösa problem och tar dig an frågeställningar om affärssystem.

Under utbildningen läser du bland annat om verksamhetsutveckling, ekonomistyrning, marknadsföring, business intelligence, affärsmodeller, förändringsarbete och projektledning. På flera av kurserna arbetar du praktiskt i olika affärssystem.

Samverkan med arbetslivet

I utbildningen ingår praktik där du arbetar med projekt och uppdrag på plats i en organisation. Det ger dig en unik möjlighet att knyta kontakter med framtida arbetsgivare redan under studietiden.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT20.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

* ingår i huvudområdet informatik

År 1

År 2

 • Verksamhetsutveckling och affärssystem, 15 hp *
 • Business Intelligence, 7,5 hp *
 • Systemintegration och programmering, 7,5 hp *
 • Kognition och användbarhet, 7,5 hp *
 • Projektmetodik, 7,5 hp *
 • Verksamhetsprojekt, 7,5 hp *
 • Människan och perspektiv på förändring, 7,5 hp

År 3

 • Vetenskaplig metod och forskningsetik, 7,5 hp *
 • Perspektiv på affärssystem, 7,5 hp *
 • Aktuella forskningsfrågor inom IT – design, 7,5 hp *
 • Verksamhetsförlagd utbildning inom affärssystemsområdet, 15 hp *
 • Kandidatuppsats i informatik, 15 hp *
 • Affärsmodeller och värdeskapande, 7,5 hp

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i informatik.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till Masterprogram i digital tjänsteinnovation, 120 hp.

Arbetsliv

Genom Affärssystemprogrammet får du en kompetens som är väldigt eftertraktad på arbetsmarknaden, både på större företag och i konsultbranschen. Du kan till exempel arbeta som verksamhetsutvecklare, affärssystemkonsult, IT-chef, projektledare, verksamhetsarkitekt eller systemutvecklare.

Studera utomlands

Högskolan i Halmstad har ett stort internationellt utbyte med lärosäten runt hela världen, bland annat i Belgien, Kanada, Nederländerna, Storbritannien och USA. Att studera utomlands ger värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Högskolan får också en internationell atmosfär tack vare att utländska studenter kommer till oss genom våra utbytesavtal.

Mer information

Antagningspoäng hösten 2020

BI: 14,41

BII: 14,17

HP: 0,65

SA: -

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

HT 2020 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

13011

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4). Eller: Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela