Undertextning i teori och praktik

7,5 hp

Varför skulle man vilja ha undertextning på svenska i svenska videoklipp? För att mottagaren kanske inte väljer eller kan slå på ljudet. 85 procent av videoklippen på Facebook ses utan att ljudet slås på. Även om man kan slå på ljudet kan det finnas andra hinder. 18,5 procent av befolkningen i Sverige har en hörselnedsättning som påverkar deras vardag. 19 procent är födda utomlands. Den 1 januari i år började Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service att gälla. Den kräver att all information på offentliga webbplatser ska vara tillgänglig för alla medborgare oavsett förutsättningar. Videoklipp måste därför kompletteras med ett textalternativ.
I denna kurs får du lära dig om den nya lagens juridiska och formella krav och om grunderna för hur man praktiskt skapar undertexter för videoklipp. Under kursens gång behandlas de metoder, verktyg och förhållningssätt till språk och språkbehandling som är väsentliga för undertextning som yrke. Huvudfokus ligger på inomspråklig undertextning för vuxna. Kursen ges på helfart under vecka 24-26 och 34-35.

SOMMAR 2020 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

31011

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 24

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela