Tillämpad Data Mining

7,5 hp

Syftet med kursen är att studenten ska få möjlighet att bekanta sig med de praktiska utmaningar som man möter i verkliga dataminingproblem inom datornätverk och nätverkssäkerhet. Genom att låta studenten möta problemformuleringar på affärsnivå, samt analys av mängd och kvalitet av tillgänglig data, såväl som selektion av lämpliga algoritmer och utvärdering av resultat, förväntas studenten skaffa sig förståelse för både möjligheter och begränsningar med olika metoder inom maskinlärande med fokus på datornätverk och nätverkssäkerhet.

Undervisningen sker på distans utan träffar på campus.

HT 2021 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

13501

Behörighetskrav:

Kandidatexamen eller motsvarande inom teknikområdet. Kurser i datateknik, datakommunikation, datornätverk, datavetenskap eller digital forensik omfattande 90 hp inkluderande Datornätverk 15 hp och Programmering 7,5 hp. Kurser i matematik som omfattar 15 hp. Engelska 6 eller motsvarande.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 44

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela