Miljöekonomi

7,5 hp

Kursen behandlar miljöproblematiken utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Du studerar val av ekonomiska styrmedel och dess påverkan på de olika aktörerna i samhället. Andra viktiga delar är metoder för värdering av miljön och åtgärder i miljöförbättrande syfte.

SOMMAR 2020 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

30200

Behörighetskrav:

Matematik C (områdesbehörighet 3). Eller: Matematik 3b / 3c (områdesbehörighet A3).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 24

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela