Livet i tångskogarna

7,5 hp

Kursen syftar till att ge dig artkunskap, liksom kunskap om hur de vanligaste kustnära ekologiska samhällena är sammansatta. Vi besöker olika lokaler längs den halländska kusten, där vi i fält studerar alger och marina djur i hällkar, algskogar och på sandbottnar. Vissa organismer insamlas genom fridykning eller håvning, och studeras sedan på Högskolans biologilaboratorium. Kursen ges under tre veckor i juni och två veckor i augusti. I kursen ingår ett projektarbete.

Undervisning sker i veckorna 24-26 samt 33-34. Mellan dessa veckor utförs ett projektarbete.

SOMMAR 2021 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

30303

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 24

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela