Sök

Hälsoinnovation I - teori och metod

7,5 hp

Denna kurs ger dig fördjupande kunskaper om teorier och metoder inom hälsoinnovation. Kursen kommer att utveckla ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt till aktuell forskning om hälsa och innovation med relevans för huvudområdena hälsa och livsstil, datateknik, företagsekonomi och industriell organisation.

De välfärdsutmaningar som samhället ställs inför i dag kräver tvärvetenskaplig kunskap om hälso- och livsstilsrelaterade frågor. Som masterstudent kan du ingå i tvärvetenskapliga forskningsprojekt och bidra till forskningsproduktion genom ditt examensarbete.

HT 2022 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

12109

Behörighetskrav:

Kandidatexamen.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela