Finansiell ekonomi

7,5 hp

Vill du lära dig hur finansiella marknader och handel med värdepapper fungerar? Den här kursen vid Högskolan i Halmstad ger dig grundläggande kunskaper om finansiell ekonomi och om värdering av finansiella instrument som aktier och obligationer. Du får insikt om begrepp som risk och avkastning. Det har du nytta av i kursmomentet som handlar om hur man bygger upp en portfölj av värdepapper.
Du studerar den teoretiska jämviktsmodellen CAPM och teorin om de effektiva marknaderna – liksom teorierna som ifrågasätter marknadens effektivitet. Du utvecklar din förmåga att förstå värderingsmodellers svagheter och styrkor. I slutet av kursen får du en introduktion till terminer och optioner och vi diskuterar de här instrumentens värde i förhållande till underliggande värdepapper.

Kursen förbereder dig för vidare studier i ämnet finansiell ekonomi. Den här fristående kursen ingår i två program vid Högskolan i Halmstad: Civilekonom- och Ekonomprogrammet.

VT 2020 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

20110

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4). Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 13

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela