Fastighetsvärdering

7,5 hp

Kursen omfattar fastighetsmarknadens särdrag. Vikt läggs vid marknadsanalyser, omvärlds- och ortprisanalyser samt de metoder för värdering som används. Allt vilar på en värde- och värderingsteori vilka utgör basen för olika värderingsmetoder. I kursen diskuteras även etik och ansvar vid fastighetsvärdering samt fastighetstaxering. Kursen innehåller inslag av tillämpad värdering samt ett avsnitt om hur beslut under osäkerhet kan hanteras.

SOMMAR 2019 (Campus, Halmstad, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

30103

Behörighetskrav:

Affärsredovisning 7,5 hp och Ekonomistyrning 7,5 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 24

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela