Sök

Digitalt lärande - möjligheter och utmaningar II

7,5 hp

Här utvecklar du kunskaperna från Digitalt lärande - möjligheter och utmaningar I, bland annat om datalogiskt tänkande, programmering och praktisk användning i din undervisning.

Du utvecklar din förmåga att göra medvetna val av digitala resurser och att kritiskt granska deras betydelse för elevernas lärande. Du fördjupar dina kunskaper om sociala, demokratiska och juridiska aspekter av skolans digitalisering: Vad är skolans och lärarens ansvar? Hur reglerar offentlighet och sekretess skolans användande av digitala resurser i undervisning och administration?

Även på den här kursen vid Högskolan i Halmstad genomför du ett digitalt projekt där du fördjupar din förmåga att analysera digitala resurser och hur de kan användas.

VT 2022 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 25%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

21099

Behörighetskrav:

Digitalt lärande - möjligheter och utmaningar I.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela