Digitalt lärande - möjligheter och utmaningar II

7,5 hp

På den här kursen utvecklar du kunskaperna från Digitalt lärande - möjligheter och utmaningar I 7,5 hp, bland annat om datalogiskt tänkande, programmering och hur du praktiskt använder det i din undervisning.

Du utvecklar din förmåga att göra medvetna val av digitala resurser och att kritiskt granska dem och deras betydelse för elevernas lärande.

Du lär dig mer om hur samhällets digitalisering påverkar skolan, undervisningen och elevernas lärande. Du fördjupar dina kunskaper om sociala, demokratiska och juridiska aspekter av skolans digitalisering: Vad är skolans och lärarens ansvar? Hur reglerar offentlighet och sekretess skolans användande av digitala resurser, både i undervisning och administration?

Även på den här kursen genomför du ett digitalt projekt där du fördjupar din förmåga att analysera och kritiskt granska digitala resurser och hur de kan användas för att stärka elevers motivation och lärande.

På den här kursen i digitalt lärande vid Högskolan i Halmstad har du föreläsningar, seminarier och olika praktiska moment.

VT 2020 (Campus, Halmstad, 25%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

21099

Behörighetskrav:

Digitalt lärande - möjligheter och utmaningar I.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 04

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela