Digitalt lärande - möjligheter och utmaningar I

7,5 hp

På den här kursen lär du dig att planera och genomföra lektioner med hjälp av digitala resurser för att stärka elevers motivation och lärande i förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola.
Du får en introduktion till olika typer av digitala resurser, som visualiserings- och simuleringsverktyg, utbildningsappar och verktyg för fjärr- och distansundervisning. Du får kunskap om datalogiskt tänkande (programmering) och hur det kan kopplas till förtydligandet av digital kompetens i skolans läroplaner.
På kursen får du möjlighet att, utifrån styrdokument om digitalisering i skolan, analysera och reflektera över syftet med digitalisering, liksom över didaktiska och praktiska utmaningar. Kursinnehållet formas också utifrån kursdeltagarnas egna erfarenheter och problemställningar kring hur man designar digitala lärsituationer. Ett viktigt kursmoment är ett digitalt projekt som du genomför för att utveckla din förmåga att analysera, kritiskt granska och värdera digitala verktyg för din undervisning. Därutöver görs en avgränsad uppgift om datalogiskt tänkande. På den här kursen i digitalt lärande vid Högskolan i Halmstad förekommer föreläsningar, seminarier och olika praktiska moment. Kursen ges på distans med möjlighet att delta i föreläsningar och använda laborativt material på campus i högskolans unika laborativa miljö, (DLC) Digitalt laborativt centrum: www.hh.se/dlc

HT 2020 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 25%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11143

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 36

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela