Digitalisering, kunskap och kulturarv - tradition och innovation

7,5 hp

Är du intresserad av hur digitaliseringen påverkar vård av och tillgänglighet för kulturarv? I den här kursen lär du dig hanteringen av digitala verktyg för att lösa sådana problem inom exempelvis arkiv, museum, bibliotek, skola, journalistik och turism . Kursen tar upp hur traditioner förvaltas och omvandlas med ny teknik och i nya medier samt hur kunskap om och upplevelse av kulturella material och miljöer får nya förutsättningar genom digitalisering. Sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter av digitalisering inom kultursektorn diskuteras och du utvecklar kunskap genom praktisk tillämpning, i form av övningar och utforskande av digitala teknologier, exempelvis virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR), i Högskolans digitala labbmiljöer, exempelvis Digitalt laborativt centrum, DLC. Ett projektarbete som inkluderar dessa tekniska redskap är en viktig del av kursen.

VT 2019 (Campus, Halmstad, 25%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

21114

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%
Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 04

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela