Digitalisering, kultur och kulturarv - möjligheter och utmaningar

15 hp

Under denna kurs skaffar du dig kunskap om hur samhällets och kultursektorns digitalisering påverkar kunskapssökande, kunskapsförmedling, lärande och bildning. Ett genomgående tema är diskussion kring sociala, demokratiska, pedagogiska och juridiska aspekter av digitalisering inom kultursektorn. Du kommer att träna din analytiska förmåga och ditt kritiska tänkande kring digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Ett annat viktigt inslag är praktisk tillämpning i form av övningar och utforskande av digital teknik t ex virtual reality (VR) och sociala robotar i högskolans digitala labbmiljöer.

Digitaliseringen innebär stora möjligheter att öka kulturens tillgänglighet. Men det finns också stora utmaningar som behöver hanteras. Genom denna kurs utvecklar du din kritiska och kreativ förmåga att granska och använda digital kommunikation i relation till olika målgrupper som skola, allmänhet och turister. På så vis kan du också bidra till att utveckla användningen av digital kommunikation inom kultursektorn.

Undervisningen består av seminarier, föreläsningar, workshops och övningar där en del sker via vår digitala lärplattform och en del på campus. Campusundervisningen är samlad till en heldag varannan vecka för att underlätta kombination med arbete eller andra studier.

VT 2019 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

21113

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%
Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 04

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela