Den ojämlika hälsan

7,5 hp

I kursen diskuteras olika villkor som var och en för sig men också tillsammans påverkar möjligheter och hinder för hälsa. Kursen behandlar också begreppet hälsa i relation till genus, sexualitet, etnicitet, funktionsförmåga och ålder. Därtill behandlas välfärdssamhällets betydelse för levnadsvillkor, levnadsvanor, livsstil och hälsa.

HT 2021 (Distans (Campus), Halmstad, 50%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

12107

Behörighetskrav:

Kandidatexamen i ett samhälls-, beteende- eller vårdvetenskapligt ämne.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Obligatoriska sammankomster:

2

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela