Cybersäkerhet - utmaningar med distribuerade arbetsplatser

7,5 hp

Cybersäkerhet blir allt viktigare för företag och organisationer, särskilt med tanke på den ökade mängden distansarbete som kan innebära säkerhetsproblem kopplat till integritet, tillgänglighet och sekretess. Kursen ingår i kurspaketet RELIFE (hh.se/relife) där du som deltagare kan läsa hela kurspaketet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Studietakt: 50%, flexibel. Mer information om kursens innehåll:


Cybersecurity Issues of Distributed Work Places
Cybersecurity is a critical topic, especially since distributed and remote operations have raised many security concerns about maintaining the integrity, availability, and confidentiality of enterprises' assets.

The course "Cybersecurity Issues of Distributed Work Places" aims to improve user awareness of security issues pertaining to data, communications, and hardware platforms. In particular to the coronavirus, this course will consider the potential threats that employees can face due to being directed to work from home. The course is broken down into three modules of 2.5 credits each:
1. Introduction to Cybersecurity (8 x 45 min)
2. Cyber-attacks (8 x 45 min)
3. Introduction to hardware security (10 x 45 minutes)

The course instructors are experts in the fields of hardware and cybersecurity. Guest lecturers will be included from the companies HMS Industrial Networks and AppGate Inc to ensure industry relevance. This course is for professionals and requires a basic computer systems background included in an engineering undergraduate degree. The course is held online in English. Pace: 50%, flexible.

Please note: If you get the message ‘not qualified’ while you think you are qualified, please contact helpdesk with your arguments and necessary documents: helpdesk.antagning@hh.se

Information om ansökan
Ansökan till kursen görs via antagning.se (länk till höger). Dagen efter du anmält dig hittar du dina meriter på mina sidor på antagning.se. Om du behöver komplettera för att bli behörig så laddar du upp dina dokument på mina sidor. Bedömning av behörighet görs av Högskolan i Halmstad. Ansökan är öppen fram till kursstart. För viktiga datum, se antagning.se. Kursen är avgiftsfri för medborgare i EU, EES-länderna och Schweiz, samt för personer med permanent uppehållstillstånd i Sverige. Mer information finns på antagning.se.

Sidansvarig

Dela