Att kommunicera natur

7,5 hp

Vill du kunna beskriva och berätta om olika fenomen, arter och ekosystem i naturen? Då är den här kursen vid Högskolan i Halmstad för dig.

I kursens teoretiska del studerar du ekosystems uppbyggnad, arter, klimat och biologisk mångfald. Du övar på att berätta om natur på ett korrekt och lättfattligt sätt, både skriftligt och muntligt. I ett projektarbete tränar du på att planera och sammanställa relevant information till en naturguidning – anpassad till en eller flera målgrupper – och att sedan presentera den.

Under kursen utvecklar du din förmåga att granska material från olika källor. Du undersöker hur du kan sätta människans påverkan på naturen i ett rimligt perspektiv, utifrån lokala förhållanden, och hur du formulerar det.

HT 2021 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 25%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10125

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela