Att kommunicera natur

7,5 hp

I kursen ”Att kommunicera natur” utvecklar du din förmåga att beskriva olika fenomen/arter/ekosystem i naturen på ett korrekt och samtidigt på ett för allmänheten lättfattligt sätt. Kursen syftar till att träna förmågan att kommunicera/förmedla kunskap om olika företeelser både muntligt och skriftligt.

HT 2019 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 25%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10125

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 36

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela