Att arbeta som idrottspsykologisk rådgivare

30 hp

Kursen fokuseras mot att arbeta tillämpat med en individuell idrottare, baserad på kunskap om teoridriven praktik, etiskt korrekta normer samt grundläggande tekniker inom kommunikation, intervention, samt mätmetodik. Kursen inkluderar tillämpade kursmoment, seminarier och workshops. Under vissa moment används inspelning av kommunikationsfärdigheter via media studio, andra moment utgörs av gästföreläsare från idrottsområdet. 15 poäng av kursen examineras genom eget interventionsarbete mot individuell idrottare. Handledning ges fortlöpande.

HT 2019 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

12142

Behörighetskrav:

Psykologi inriktning idrott (1-90) 90 hp eller motsvarande.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 36

Undervisningstid:

Eftermiddag

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela