Algebra och diskret matematik

7,5 hp

I kursen ska studenten tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt till matematikämnet, befästa och utveckla sina gymnasiekunskaper i ämnet samt utveckla grundläggande kunskaper inom de delar av den diskreta matematiken som har betydelse inom datavetenskap.

HT 2019 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

13301

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik D (områdesbehörighet 8). Eller: Matematik 3c (områdesbehörighet A8).

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 36

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela