Affärssystem - affärsvärde genom förändringsarbete

7,5 hp

Är du intresserad av organisationsutveckling och hur affärsvärde kan uppnås genom att en organisation använder affärssystem i olika verksamheter?

På den här kursen fördjupar du dina teoretiska och praktiska kunskaper om val, upphandling och införande av affärssystem inom en organisation för att förändringsarbetet ska skapa verklig affärsnytta och effektivisera verksamhetens processer.

Den här kursen i affärssystem vid Högskolan i Halmstad är förankrad i verkliga fall och erfarenheter från yrkesverksamma. Du lär dig mer om och får praktisera generell argumentations- och förhandlingsteknik. Du får kunskap om olika modeller och metoder för att planera och mäta affärsvärde, och hur du värderar och jämför modeller.

VT 2020 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

23103

Behörighetskrav:

Affärssystem – en helhetsbild 7,5 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 13

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela