Affärssystem - affärsvärde genom förändringsarbete

7,5 hp

Kursen lyfter fram de frågeställningar som uppstår vid val, upphandling och införande av ett affärssystem. Införandet av ett affärssystem skapar många frågeställningar som verksamheter måste beakta och ta hänsyn till för att förändringsarbetet ska skapa affärsnytta och effektivisera verksamhetens processer. Kursen är förankrad i verkliga fall och erfarenheter från yrkesverksamma.

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av organisationsutveckling och hur affärsvärde kan uppnås genom användning av affärssystem i olika verksamheter.

VT 2020 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

23103

Behörighetskrav:

Affärssystem – en helhetsbild 7,5 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 13

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela